April 20, 2024

Bakit may bingot ang Baby – Sanhi, Sintomas at gamot

Spread the love

Ang “bingot” o cleft lip at cleft palate ay mga birth defect na kung saan may pagkakaroon ng hindi kumpletong pagkakabukas o paghihiwalay sa itaas ng labi (cleft lip) o sa ilalim ng bibig (cleft palate) ng isang sanggol. Ang kondisyong ito ay nagaganap sa panahon ng pag-unlad ng embryo habang ito ay nasa sinapupunan.

Isa ito sa mga kondisyon ng baby na pinakakaiwasan na mangyari sa mga magulang. If left untreated kasi ay magiging tuksuhin ang bata lalo na pag lumaki na siya at nag-aaral na.

Nagdudulot ito ng matinding emotional problem sa mga bata hanggang sa kanilang paglaki.

Table of Contents

Bakit may Bingot ang Baby

Ang eksaktong dahilan kung bakit nagkakaroon ng cleft lip o cleft palate ay hindi pa ganap na nauunawaan, ngunit mayroong mga faktor na maaaring magdulot o magdagdag sa panganib ng pagbuo ng ganitong birth defect. Ilan sa mga ito ay maaaring sa mga sumusunod

1. Genetics

May mga pagsasanib o mutations sa ilang mga genes na maaaring magkaruon ng papel sa pagbuo ng cleft lip o cleft palate. Kung may kasaysayan ng kondisyon sa pamilya, mas mataas ang tsansa na magkaruon ng sanggol na may cleft lip o cleft palate.

2. Environmental Factors

Ang ilang environmental factors, tulad ng pag-inom ng alak, paninigarilyo, o paggamit ng ilang gamot sa panahon ng pagbubuntis, ay maaaring magdulot ng mas mataas na panganib.

3. Nutritional Deficiencies

Ang ilang kakulangan sa sustansya, lalo na sa folic acid, ay maaaring magkaruon ng kaugnayan sa pagbuo ng cleft lip o cleft palate.

4. Chromosomal Abnormalities

Ang ilang mga chromosomal abnormalities o genetic syndromes ay maaaring magdulot ng cleft lip o cleft palate.

Ang mga sanggol na may cleft lip o cleft palate ay maaaring humarap sa iba’t ibang mga challenge, ngunit maaring gamutin ito sa pamamagitan ng surgery at iba pang medikal na interbensyon. Ang maagang pag-alam at pangangalaga mula sa mga doktor at iba pang propesyonal sa kalusugan ay mahalaga para sa maayos na pag-unlad ng sanggol na may ganitong birth defect.

FAQS – Ano ang Sintomas ng Bingot sa bata?

Ang “bingot,” na mas kilala bilang cleft lip o cleft palate, ay maaaring may iba’t ibang sintomas o palatandaan. Ang mga sintomas na ito ay maaaring maging mas maliit o mas malala depende sa lawak ng kondisyon. Narito ang ilan sa mga posibleng sintomas ng cleft lip o cleft palate sa isang bata:

Cleft Lip:

Pagkakaroon ng paghihiwalay o hindi kumpletong pagdikit ng mga labi sa itaas. Ito ay maaaring maging masusing pagkakaladkad lamang o isang malaking puwang.

Cleft Palate:

Pagkakaroon ng paghihiwalay o pagbukas sa bahagi ng bibig o ng kaibuturan (palate). Ang puwang ay maaaring nasa gitna ng bibig o mas malapit sa lalamunan.

Problema sa Pag-eehersisyo:

Ang mga bata na may cleft lip o cleft palate ay maaaring magkaruon ng problema sa pag-eehersisyo, lalo na kung may kahinaan sa mga tisyu sa labi o bibig.

Problema sa Pagsuso:

Para sa mga sanggol na may cleft lip, maaaring magkaruon ng problema sa pagsuso. Sa kaso ng cleft palate, maaaring makaranas ng pag-escape ng gatas mula sa bibig ng sanggol habang nagpapasuso.

Problema sa Pananalita:

Ang cleft palate ay maaaring makaapekto sa pag-develop ng tamang tunog sa pananalita.

Kahinaan sa Paggalaw ng Ilong:

Sa ilang mga kaso, maaaring magkaruon ng kahinaan sa paggalaw ng ilong o ilang isyu sa paghinga.

Ang mga sintomas na ito ay maaaring magdulot ng mga challenge sa pang-araw-araw na buhay, ngunit mayroong mga medical interventions, tulad ng surgery, na maaaring makatulong sa pag-address ng mga isyu na ito. Importante na makipag-usap sa mga propesyonal sa kalusugan, tulad ng doktor o chirurhano, para sa tamang pangangalaga at suporta.

FAQS – Paano makaiwas sa pagka-bingot ang Baby na isisilang?


Ang cleft lip at cleft palate ay mga birth defect na maaaring hindi maiiwasan sa lahat ng oras. Gayunpaman, may mga hakbang na maaaring gawin upang mapababa ang panganib o mabawasan ang posibilidad na magkaruon ng ganitong birth defect. Narito ang ilang mga general na rekomendasyon:

a. Bago Mabuntis:

Maayos na Nutrisyon: Ang pagkakaroon ng sapat na nutrisyon bago at habang buntis ay mahalaga. Ang pag-inom ng folic acid bago mabuntis ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng panganib ng birth defects.

Hindi Pag-inom ng Alak at Bawal na Gamot: Ang pag-iwas sa pag-inom ng alak at bawal na gamot habang buntis ay mahalaga, dahil ang ilang substansya ay maaaring magdulot ng birth defects.

Iwasan ang Matindi o Prolongadong Stress: Ang labis na stress ay maaaring magkaruon ng negatibong epekto sa pang-unlad ng embryo. Mahalaga ang maayos na pangangasiwa sa stress.

b. Sa Panahon ng Pagbubuntis:

Regular na Prenatal Check-ups: Regular na pag-attend ng prenatal check-ups ay mahalaga upang matiyak ang maayos na kalusugan ng ina at sanggol.

Iwasan ang Teratogens: Iwasan ang mga teratogenic substances tulad ng mga kemikal na maaaring magdulot ng birth defects. Kasama dito ang pag-iwas sa asap ng sigarilyo at iba pang nakakapinsalang kemikal.

Hindi Pag-inom ng Alak at Bawal na Gamot: Itigil ang pag-inom ng alak at paggamit ng bawal na gamot habang buntis.

c. Genetic Counseling:

Kung may kasaysayan ng cleft lip o cleft palate sa pamilya, maaaring magkaruon ng genetic counseling upang maunawaan ang panganib at posibleng hakbang upang mabawasan ito.

Mahalaga ang maayos na pangangasiwa ng prenatal care, maayos na nutrisyon, at pangangasiwa sa pangkalahatan ng kalusugan upang mapababa ang posibilidad ng birth defects. Gayunpaman, hindi ito laging maiiwasan at ang regular na pakikipag-usap sa doktor ay mahalaga upang masusing masuri ang kalagayan ng pagbubuntis at maagapan ang anumang isyu na maaaring lumitaw.

FAQS – Solusyon para sa bingot na baby

Ang primary na solusyon para sa cleft lip at cleft palate ay ang medikal na interbensyon, partikular na ang surgery. Ang surgery ay isinasagawa upang ayusin ang pagkakaiba sa labi (cleft lip) o bibig (cleft palate) ng isang sanggol. Narito ang ilang aspeto ng pangangalaga para sa bata na may cleft lip o cleft palate.

a. Cleft Lip Surgery:

Ang surgery para sa cleft lip ay madalas na isinasagawa sa unang mga buwan ng buhay, kadalasang sa pagitan ng 3 hanggang 6 na buwan.

b. Cleft Palate Surgery:

Ang surgery para sa cleft palate ay karaniwang isinasagawa sa pagitan ng 9 hanggang 18 na buwan. Maaaring ito ay maaga o mas huli depende sa kaso ng bata.

c. Paggamot ng Iba’t Ibang Isyu:

May mga iba’t ibang mga medical at dental na hakbang na maaaring gawin, kabilang ang pagsasanay sa pagsasalita, o pagbibigay ng mga dental appliance o prosthetics.

d. Pagsusuot ng Hearing Aid:

Maaaring magkaruon ng mga isyu sa pandinig ang ilang mga bata na may cleft palate, kaya’t ang paggamit ng hearing aid ay maaaring maging bahagi ng pangangalaga.

e. Pagsusuri sa Regular na Interval:

Ang regular na pagsusuri sa doktor, dentist, at iba pang mga espesyalista ay mahalaga upang matiyak ang maayos na pangangalaga at pang-unlad ng bata.

f. Pagsusuri sa Speech Therapist:

Ang speech therapy ay maaaring kailanganin upang matulungan ang bata na makabuo ng tamang tunog sa pananalita.

g. Psychological Support:

Ang suporta mula sa mga magulang, pamilya, at mga propesyonal sa kalusugan ay mahalaga para sa psychosocial na pag-unlad ng bata.

Ang mga sumusunod na hakbang ay isinasagawa ng mga doktor at iba pang mga espesyalista sa pangangalaga upang matulungan ang bata na may cleft lip o cleft palate. Ang oras ng surgery, bilang edad ng sanggol, at iba pang detalye ng pangangalaga ay maaaring mag-iba depende sa kaso ng bata.

Makikita ba sa ultrasound ang cleft lip?

Maaaring makita sa ultrasound kung may cleft lip ang sanggol habang ito ay nasa sinapupunan. Sa pangkalahatan, maaaring itong madetect sa mga ultrasound scan, partikular na sa mga advanced na pagsusuri tulad ng 3D o 4D ultrasound kaya maigi na matanong ito sa iyong obstetrician sa mga pre-natal check-ups.

Ang mga ultrasound ay maaaring magbigay ng detalyadong larawan ng mukha ng sanggol, kabilang ang labi at ilong. Ang mga medical professional, tulad ng mga obstetricians at radiologists, ay maaaring makakita ng mga anomaliya tulad ng cleft lip sa mga ultrasound images.

Conclusion:

Mahalaga ang maagang prenatal care at regular na prenatal check-ups upang ma-monitor ang kalusugan ng sanggol at ma-detect agad ang anumang mga isyu o birth defect. Ang mga doktor ay may mga kagamitang diagnostic tulad ng ultrasound upang magbigay ng maagang impormasyon at magbigay ng tamang pangangalaga sa ina at sanggol.

Ang cleft lip defect o bingot sa baby ay maari ding maiwasan sa pamamagitan ng tamang pangangalaga sa kalusugan ng Buntis.

Mahalagang pagtuunan ito ng pansin lalo na kung pinanganak ang sanggol dahil magiging emotional burden ito sa bata lalo na kapag nag umpisa na siyang mag-aral.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *