April 20, 2024

Paano malaman kung Lactose Intolerance si Baby

Spread the love

Ang lactose intolerance ay isang kondisyon kung saan ang katawan ng isang tao ay may kakaibang dami o kakulangan ng lactase, isang enzyme na kailangan para ma-digest ang lactose, isang asukal na matatagpuan sa gatas.

May mga senyales na makikita ang isang ina kapag may problema sa pagkunsomo ng gatas si Baby.

Sintomas ng Lactose Intolerance sa Baby

Ang lactose intolerance ay maaaring maging isang isyu para sa mga sanggol, at narito ang ilang mga senyales na maaaring magpahiwatig na siya ay lactose intolerant:

1. Pag-iiyak at Irritability Pagkatapos Magdede:

Ang isang baby na lactose intolerant ay maaaring maging irritable, umiiyak, o nagpapakita ng discomfort pagkatapos magdede.

2. Madalas na Pag-ubo at Pagdudumi:

Ang pag-ubong madalas at mga bowel movement na marami at malambot na dumi ay maaaring maging senyales ng lactose intolerance.

3. Pamamaga ng Tiyan o Abdominal Pain:

Ang pamamaga ng tiyan, abdominal pain, o pag-utos ng baby sa tiyan pagkatapos magdede ay maaaring maging senyales ng lactose intolerance.

4. Pagbabago sa Timbang:

Ang pagbabago sa timbang o hindi regular na pag-akyat ng timbang ay maaaring isang senyales, lalo na kung ang baby ay hindi nakakakuha ng sapat na sustansiyon mula sa gatas.

5. Pamumula o Rashes:

Ang pagkakaroon ng rashes o pamumula sa balat ay maaaring maganap, kahit na ito ay maaaring may iba pang mga sanhi.

6. Paggamit ng Teats o Nipple Shields:

Kung ang baby ay nagtatangkang umiwas sa pag-attach sa breast o mas gusto ang paggamit ng teats o nipple shields, ito ay maaaring maging senyales ng discomfort sa breastfeeding, na maaaring kaugnay sa lactose intolerance.

7. Nagtatangkang Umiwas sa Pag-inom ng Gatas:

Maaaring maging senyales ang pagtanggi o pagtatangkang umiwas sa pag-inom ng gatas, kahit na ito ay ang kanyang pangunahing pagkukunan ng nutrisyon.

Kapag mayroong mga senyales na maaaring nagpapahiwatig ng lactose intolerance, mahalaga na kumonsulta agad sa doktor o pediatrician. Ang mga ito ang mga propesyonal na makakapagbigay ng tamang pagsusuri at evaluasyon upang matukoy ang tunay na sanhi ng mga sintomas at magbigay ng nararapat na payo para sa pangangalaga ng iyong baby.

Ano ang karaniwang dahilan ng lactose intolerance sa Baby

Ang lactose intolerance sa mga sanggol o baby ay hindi kasing karaniwan kaysa sa mga matatanda. Karaniwan, ang mga sanggol ay may kakayahang mag-produce ng sapat na lactase, isang enzyme na kailangan para ma-digest ang lactose sa gatas. Ngunit may ilang mga dahilan kung bakit maaaring mangyari ang lactose intolerance sa baby:

Premature Birth:

Ang mga premature na sanggol o yung ipinanganak bago ang tamang panahon ay maaaring magkaruon ng lactose intolerance. Ang lactase production ay maaaring hindi pa ganap na nabubuo sa panahon ng kapanganakan.

Infection o Illness:

Ang ilang mga impeksyon o karamdaman sa gastrointestinal tract, tulad ng gastroenteritis o ibang uri ng sakit, ay maaaring maka-apekto sa lactase production ng baby at magdulot ng lactose intolerance.

Genetic Factors:

Ang genetic na mga factor ay maaaring maglaro ng papel sa lactose intolerance ng baby, lalo na kung ang mga magulang ay may kasaysayan ng lactose intolerance.

Gestational Lactose Intolerance:

Ang ilang mga sanggol ay maaaring ipanganak na may temporarayong lactose intolerance, partikular sa mga premature na sanggol. Sa karamihan ng mga kaso, ang lactase production ay bumabalik sa normal na antas habang lumalaki ang baby.

Digestive System Abnormalities:

Ang ilang mga abormalidad sa digestive system ng sanggol, tulad ng mga kakaibang kondisyon sa bituka, ay maaaring maka-apekto sa kakayahan ng katawan na ma-digest ang lactose.

Formula Milk Intolerance:

Minsan, ang baby ay maaaring magkaruon ng intolerance sa lactose na matatagpuan sa formula milk. Sa ganitong kaso, maaaring kailanganin ng baby ang formula na may ibang uri ng asukal o may probiotics upang mapadali ang digestion.

Mga Kondisyon sa Paglaki:

Ang ilang mga kondisyon sa paglaki ng baby, tulad ng malabsorption syndrome, ay maaaring maka-apekto sa lactose digestion.

Kapag may mga senyales ng hindi kapani-paniwala o kahinatnan ang lactose intolerance sa baby, mahalaga ang magpatingin agad sa pediatrician o gastroenterologist. Ang tamang pagsusuri at tamang pangangalaga ay mahalaga upang matukoy ang sanhi ng problema at mapanatili ang kalusugan ng baby.

Kaibahan ng milk intolerance at lactose intolerance

Ang milk intolerance at lactose intolerance ay dalawang magkaibang kondisyon na maaaring makaapekto sa kakayahan ng katawan na ma-absorb at ma-digest ang lactose, isang asukal na matatagpuan sa gatas. Narito ang kaibahan sa pagitan ng milk intolerance at lactose intolerance:

  1. Milk Intolerance:
    • Ang milk intolerance ay mas pangkalahatan at maaaring tumukoy sa anumang hindi pagkakakatugma o hindi pagtanggap ng katawan sa gatas o mga sangkap na matatagpuan dito. Ito ay maaaring isang reaksyon sa protina ng gatas tulad ng kaso ng allergy sa gatas (milk allergy), kung saan ang immune system ng katawan ay nagre-react sa protina ng gatas.
  2. Lactose Intolerance:
    • Ang lactose intolerance ay isang kondisyon na dulot ng kakulangan o kakaibang dami ng lactase, isang enzyme na kailangan para ma-digest ang lactose. Ang lactose ay isang asukal na matatagpuan sa gatas. Kapag may lactose intolerance, ang katawan ay hindi ma-digest ang lactose nang maayos, na maaaring magresulta sa mga gastrointestinal na sintomas tulad ng abdominal pain, pamamaga, at iba pa.

Sa pangkalahatan, ang milk intolerance ay mas malawak na konsepto at maaaring magkaruon ng iba’t ibang sanhi, kabilang na ang milk allergy, habang ang lactose intolerance ay isang partikular na kondisyon na may kinalaman sa kakulangan ng lactase enzyme.

Conclusion

Ang mga sintomas ng milk intolerance ay maaaring mag-variy depende sa sanhi nito. Maaaring kasama ang mga gastrointestinal na problema, alergyikong reaksyon, o iba pang mga sintomas depende sa uri ng hindi pagkakakatugma sa gatas.

Sa kabilang banda, ang lactose intolerance ay karaniwang nagiging sanhi ng mga gastrointestinal na sintomas tulad ng abdominal discomfort, gas, at pagdudumi na malambot, ngunit hindi ito nauugma sa allergic na reaksyon.

Kapag mayroong mga sintomas ng hindi pagkakakatugma sa gatas, mahalaga ang kumonsulta sa doktor o specialist upang ma-diagnose ng tama ang kondisyon at mabigyan ng tamang pangangalaga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *