April 20, 2024

2 days na hindi makatae si Baby Formula milk

Ang panahon ng pag-a-adjust ng isang sanggol sa bagong pagkain, tulad ng formula milk, ay maaaring mag-iba-iba depende sa bata. Para sa ilang mga sanggol, maaaring makaranas sila ng pagiging kumportable at pagtanggap sa bagong pagkain sa loob lamang ng ilang araw.

Sa ibang mga kaso, maaaring tumagal ng isang linggo o higit pa bago ang sanggol ay maging ganap na kumportable at magkaroon ng regular na pagtanggap sa bagong formula milk. Ito ay maaaring magdulot ng ilang pag-aalinlangan o hindi pagtanggap sa unang mga araw, kasama ang posibleng pagtanggi sa pag-inom o pagkakaroon ng mga pagtanggi sa tiyan.