April 20, 2024

Sintomas ng Hydrocephalus sa Sanggol

Spread the love

Ang hydrocephalus ay isang kondisyon kung saan may labis na likido (CSF o cerebrospinal fluid) sa loob ng utak, na maaring magdulot ng pamamaga at pressure sa utak. Sa mga sanggol, ito ay maaring magkaruon ng iba’t ibang mga sintomas depende sa kung gaano kalala ang kondisyon.

Table of Contents

Mga Sintomas na may Hydrocephalus ang Sanggol

Narito ang ilan sa mga posibleng sintomas ng hydrocephalus sa mga sanggol.

1. Paglaki ng Ulo

Isa sa mga pangunahing senyales ng hydrocephalus sa mga sanggol ay ang paglaki ng kanilang ulo. Ito ay maaring makita sa pamamagitan ng pagsusukat ng head circumference ng baby at pagkumpara sa normal na mga laki sa kanilang edad.

2. Pag-uta o Pag-iyak

Ang mga sanggol na may hydrocephalus ay maaring magpakita ng mga sintomas tulad ng madalas na pag-iyak, pag-uta, o pagiging malamlam.

3. Mga Pagbabago sa Ugali

Ang mga sanggol ay maaring magkaruon ng mga pagbabago sa kanilang ugali, tulad ng pagiging mas malamlam o pagiging mas irritable.

4. Pamamaga ng Mata

Ang pamamaga ng mata o mga mata na pumuputok maaaring magdulot ng parang “downward gaze” o direksyon ng mata patungo sa ibaba.

5. Kahinaan

Ang mga sanggol na may hydrocephalus ay maaring magkaruon ng kahinaan o kawalan ng lakas sa kanilang mga paa o kamay.

6. Problema sa Pagpapakain

Ang hydrocephalus ay maaring magdulot ng problema sa pagsipsip o pagpapakain ng sanggol. Maaaring sila ay magkaruon ng mga paglalaway o difficulty sa pag-sipsip.

7. Pag-kabigla

Ang kondisyon ay maaring magdulot ng biglang pangitain o mawalan ng malay sa mga sanggol.

8. Pamamaga ng Ulirat

Ang pamamaga ng ulirat ng baby ay maaring magdulot ng sunken or protruding fontanelles, na maaring senyales ng hydrocephalus.

Mahalaga na agad kumonsulta sa isang pediatrician o doktor kapag nakita ang mga sintomas na ito sa isang sanggol. Ang early detection at tamang pag-aalaga ay mahalaga para sa pag-manage ng hydrocephalus at upang maiwasan ang mga komplikasyon.

Sa maraming mga kaso, ang mga sanggol na may hydrocephalus ay nangangailangan ng surgical intervention para ma-drain ang sobrang likido sa utak, kaya’t mahalaga ang maagang diagnosis at pagtutok sa kanilang kalusugan.

FAQS – Ano ang karaniwang sanhi ng Hydrocephalus sa Bata?

Ang hydrocephalus sa isang bata ay maaaring maging sanhi ng iba’t ibang mga kondisyon na nagreresulta sa pag-accumulate ng sobrang likido sa loob ng utak. Narito ang ilang posibleng dahilan kung saan maaaring magkaruon ng hydrocephalus ang isang bata:

a. Congenital (Nakakamit mula sa Kapanganakan):

Ang ilang mga sanggol ay maaaring ipanganak na mayroon nang hydrocephalus. Ito ay maaaring dahil sa di-normal na development ng sistema ng daluyan ng likido sa utak, na nagdudulot ng pagkakaroon ng labis na likido.

b. Genetic Factors:

Ang ilang genetic factors ay maaaring magkaruon ng papel sa pagbuo ng hydrocephalus. Maaaring makuha ito mula sa genetic mutations o mga di-karaniwang genetic na kondisyon na nagdadala ng panganib para dito.

c. Infection (Impeksiyon):

Impeksiyon sa utak o spinal cord, tulad ng meningitis o encephalitis, ay maaaring magdulot ng pamamaga at obstruction sa pagdaloy ng likido, na maaaring maging sanhi ng hydrocephalus.

d. Bleeding (Nabubukas na Ulo):

Ang pagkakaroon ng bukas na ulo o anencephaly, isang congenital na kundisyon kung saan hindi buo ang utak, ay maaaring magdulot ng hydrocephalus.

e. Tumor (Bukol):

Ang bukol sa utak o sa mga bahagi ng sistema ng daluyan ng likido ay maaaring magdulot ng obstruction o pagbabawas ng daloy ng likido, na maaaring mag-resulta sa hydrocephalus.

f. Hemorrhage (Pamumuo ng Dugo):

Ang pamumuo ng dugo sa loob ng utak, lalo na sa mga lugar tulad ng ventricles, ay maaaring magdulot ng pagbabago sa daloy ng likido at maging sanhi ng hydrocephalus.

g. Trauma:

Ang traumatic brain injury o trauma sa ulo na nagdudulot ng pagbabago sa daloy ng likido ay maaaring maging sanhi ng hydrocephalus.

Ang hydrocephalus ay isang seryosong kondisyon na nangangailangan ng agarang medikal na interbensyon. Kapag mayroong mga senyales o sintomas ng hydrocephalus sa isang bata, mahalaga ang madalas na pag-consult sa doktor upang maagapan ang kondisyon at magkaruon ng angkop na pangangalaga.

Gamot para sa Bata na may Hydrocephalus

Ang pangunahing pangangalaga para sa mga bata na may hydrocephalus ay depende sa kalagayan ng bata at sa sanhi ng kanilang kondisyon. Sa karamihan ng mga kaso, ang pangunahing bahagi ng paggamot ay kinakailangan upang ma-drain ang sobrang cerebrospinal fluid (CSF) mula sa utak.

Narito ang ilang mga pangunahing hakbang sa paggamot para sa mga bata na may hydrocephalus:

Brain Surgery (Craniotomy)

Ang pangunahing hakbang sa paggamot para sa mga bata na may hydrocephalus ay ang brain surgery na kilala bilang “shunt placement” o “ventriculoperitoneal (VP) shunt.” Sa pamamagitan ng surgery na ito, isinasalaysay ang isang shunt o maliliit na tubo mula sa utak papunta sa ibang bahagi ng katawan, tulad ng peritoneal cavity sa tiyan. Ang shunt ay ginagamit upang mai-drain ang sobrang CSF mula sa utak patungo sa ibang bahagi ng katawan, kung saan ito ay maaring ma-absorb at maalis sa katawan.

Endoscopic Third Ventriculostomy (ETV)

Sa ilang mga kaso, ang isang surgical procedure na tinatawag na ETV ay ginagamit upang buksan ang isang natural na istura sa utak na nagbibigay daan sa paglabas ng CSF mula sa utak nang hindi gumagamit ng shunt.

Regular Follow-Up

Ang mga bata na may hydrocephalus ay kailangang magkaruon ng regular na follow-up appointments sa kanilang pediatrician o neurologist upang suriin ang kalagayan ng kanilang shunt at siguruhing ito ay gumagana nang maayos. Ito ay maaring mag-require ng mga imaging test tulad ng CT scan o MRI.

Medikasyon

Sa ilang mga kaso, ang mga bata na may hydrocephalus ay maaaring kailanganin ng medikasyon para sa mga kaugnay na mga kondisyon tulad ng seizures o iba pang mga komplikasyon.

Physical Therapy at Occupational Therapy

Kung kinakailangan, ang mga bata na may hydrocephalus ay maaaring makinabang sa physical therapy o occupational therapy upang mapabuti ang kanilang pag-andar.

Mahalaga na ang paggamot para sa hydrocephalus ay maagap na naiiwasan at na-monitor sa mga bata. Kung mayroon kang isang anak na may hydrocephalus, mahalaga na magkaruon ka ng regular na komunikasyon sa kanilang mga doktor upang masuri ang kanilang kalagayan at maging maalam sa mga hakbang sa pangangalaga.

Ang mga pagsusuri at treatment plan ay maaaring mag-iba-iba depende sa kalagayan ng bata, kaya’t mahalaga ang pagkonsulta sa mga eksperto sa neurology at pediatric care.

FAQS – Delikado ba ang sakit na Hydrocephalus sa Bata


Ang hydrocephalus ay isang kondisyon kung saan may labis na likido (cerebrospinal fluid o CSF) sa utak na maaring magdulot ng pamamaga at pressure sa utak. Ito ay maaring mangyari sa mga sanggol, bata, o matanda.

Ang epekto at delikado ng hydrocephalus sa isang bata ay depende sa ilang mga kadahilanan, tulad ng:

Apat na Uri ng Hydrocephalus

May apat na pangunahing uri ng hydrocephalus:

Congenital Hydrocephalus

Ito ay present mula sa pagsilang o mula sa kapanganakan ng sanggol. Ang mga sanggol na may congenital hydrocephalus ay maaring magkaruon ng mga developmental delays at mga sintomas ng kondisyon, depende sa kalubhaan ng kondisyon.

Acquired Hydrocephalus

Ito ay nag-dedevelop sa mga bata dahil sa mga dahilan tulad ng trauma, infection, tumor, o iba pang mga medical conditions. Ang epekto nito ay depende sa sanhi at kalagayan ng bata.

Communicating Hydrocephalus

Ito ay ang uri kung saan ang CSF ay maaring mag-circulate ngunit hindi maalis nang maayos mula sa utak. Ito ay maaring hindi magdulot ng malalang sintomas sa ilang mga kaso.

Non-communicating Hydrocephalus

Ito ay ang uri kung saan may hadlang sa pag-flow ng CSF mula sa utak. Ito ay maaring magdulot ng mas malalang sintomas at mas malubhang epekto.

Kasamang Komplikasyon

Ang hydrocephalus ay maaring magdulot ng mga komplikasyon tulad ng pangangalumata, pagkakaroon ng seizure, pagkawala ng pandinig o paningin, at mga developmental delays.

Early Detection at Treatment

Ang mga sanggol na may hydrocephalus na maagap na na-diagnose at na-treat ay maaring magkaruon ng mas magandang prognosis kumpara sa mga hindi. Ang surgical intervention tulad ng shunt placement o endoscopic third ventriculostomy (ETV) ay maaring maalis ang sobrang CSF at maiwasan ang mga komplikasyon.

Long-term Care

Ang mga bata na may hydrocephalus ay maaring mangailangan ng pangmatagalan at patuloy na follow-up care. Ngunit sa tamang pamamahala at regular na monitoring, maaaring magkaruon sila ng magandang kalidad ng buhay.

Conclusion:

Sa pangkalahatan, ang hydrocephalus ay isang kondisyon na kinakailangang maagap na i-diagnose at gamutin upang maiwasan ang mga delikadong epekto nito sa kalusugan ng isang bata.

Mahalaga na magkaruon ng regular na komunikasyon sa isang pediatrician o specialist sa neurology para sa tamang pangangalaga at monitoring ng kalagayan ng bata.

Similac Gain Plus three 2.4kg for 1-3yrs old expiry 2025

2 thoughts on “Sintomas ng Hydrocephalus sa Sanggol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *