July 17, 2024

2 days na hindi makatae si Baby Formula milk

Ang panahon ng pag-a-adjust ng isang sanggol sa bagong pagkain, tulad ng formula milk, ay maaaring mag-iba-iba depende sa bata. Para sa ilang mga sanggol, maaaring makaranas sila ng pagiging kumportable at pagtanggap sa bagong pagkain sa loob lamang ng ilang araw.

Sa ibang mga kaso, maaaring tumagal ng isang linggo o higit pa bago ang sanggol ay maging ganap na kumportable at magkaroon ng regular na pagtanggap sa bagong formula milk. Ito ay maaaring magdulot ng ilang pag-aalinlangan o hindi pagtanggap sa unang mga araw, kasama ang posibleng pagtanggi sa pag-inom o pagkakaroon ng mga pagtanggi sa tiyan.

Gatas Pampataba sa Baby

Ang malusog na baby ay maaaring magkaruon ng mas mabigat na timbang kumpara sa iba, ngunit ang kanyang katabaan ay maaaring maging isang indikasyon na siya ay nakakatanggap ng sapat na nutrisyon mula sa breastfeeding o formula feeding. Ang pangangailangan ng sanggol sa nutrisyon ay mabilis na nagbabago habang lumalaki sila, at ang pagkakaroon ng sapat na timbang ay isang positibong senyales ng kanilang maayos na kalusugan at paglaki.

Ok lang ba nakatalikod matulog ang baby?

Ang tamang posisyon sa pagtulog ng sanggol ay isang mahalagang aspeto ng pangangalaga sa kalusugan nito, at ang pangangalaga na ito ay may malalim na epekto sa kaligtasan ng sanggol. Ang pagkakaroon ng tamang posisyon sa pagtulog ay nagbibigay daan sa maraming benepisyo at nagbibigay proteksiyon sa mga sanggol laban sa iba’t ibang panganib, partikular na sa panganib ng Sudden Infant Death Syndrome (SIDS).

Gamot sa ubo ng Baby 0-6 months na Herbal

Ang mga herbal na remedyo ay maaaring maging epektibo sa ilang sitwasyon ng ubo ng baby, ngunit ito ay dapat gamitin nang maingat at sa ilalim ng patnubay ng isang doktor o pediatrician. Mahalaga ring tandaan na ang mga sanggol, lalo na ang mga wala pang anim na buwang gulang, ay napakahusay na sensitibo sa mga kemikal at sangkap, kaya’t ang herbal remedies ay hindi laging ligtas para sa kanila.