April 20, 2024

Senyales ng pagbubuntis 1 week : Mga Expectations

Sa unang linggo ng pagbubuntis, karaniwan pang hindi gaanong maramdaman ng mga kababaihan ang mga senyales ng pagbubuntis dahil ito ay maaga pa para magdulot ng mga malinaw na sintomas. Subalit, maaaring may mga kababaihan na nakakaramdam ng mga napakasubtle o maikliang pagbabago sa katawan. Narito ang ilan sa mga posibleng senyales na maaaring maranasan ng ilang kababaihan sa unang linggo ng pagbubuntis.