July 16, 2024

Sintomas ng Buntis 1st trimester

Spread the love

May mga nakikita ka ba na pagbabago sa iyong physical na kalagayan? May nararamdaman kabang pagsusuka kapag umaga o ang menstruation mo ay hindi na dumadating?

Sa unang trimester ng pagbubuntis (mula sa unang linggo hanggang ikatlong buwan), maraming mga pagbabago sa katawan ang nagaganap at maaaring magkaruon ng iba’t ibang sintomas. Ito ang mga karaniwang sintomas ng buntis sa unang trimester.

Mga Sintomas ng Buntis sa 1st Trimester

1. Delayed Menstruation

Ang pinakaunang senyales ng pagbubuntis ay ang pagkakaroon ng delayed menstruation (hindi pagdating ng regla). Kung ikaw ay regular sa pagkakaroon ng regla, ang pagka-delay nito ay isang malakas na indikasyon ng posibleng pagbubuntis.

2. Morning Sickness

Ang morning sickness ay ang pangkaraniwang pagkahilo o pagsusuka na maaaring mangyari sa umaga, ngunit maaari ring mangyari sa ibang oras ng araw. Hindi ito limitado sa umaga at maaring magtagal sa buong araw. Ito ay dulot ng hormonal changes sa katawan.

3. Breast Changes

Maaaring magkaruon ng breast tenderness o pamamaga ng suso. Ito ay dulot ng hormonal changes sa katawan. Maaaring maging mas sensitive ang mga suso.

4. Frequent Urination

Dahil sa pagtaas ng blood flow sa pelvic area at sa pagdami ng hormonal changes, maaaring magkaruon ng mas madalas na pag-ihi sa mga unang linggo ng pagbubuntis.

5. Fatigue

Ang pangangailangan ng katawan para sa mas maraming energy at blood production ay maaaring magdulot ng panghihina o pagkapagod.

6. Food Aversions

Maaaring magkaruon ng pag-ayaw sa ilang mga pagkain o amoy, at maaaring magkaruon ng pagsusuka o pagtaas ng sensitivity sa ilang mga amoy.

7. Mood Swings

Ang hormonal changes ay maaaring maka-apekto sa emosyon ng buntis. Maaring maging mas sensitive, ma-distracted, o ma-trigger sa mga emosyonal na pagkakataon.

8. Constipation

Ang pagbabago sa hormonal levels ay maaaring magdulot ng pagkakaroon ng constipation o pagkirot sa tiyan.

9. Bloating

Ang pag-usbong ng sanggol at hormonal changes ay maaaring magdulot ng abdominal bloating o pamamaga ng tiyan.

10. Dizziness

Maaaring mangyari ang pag-eeba o dizziness sa mga unang linggo ng pagbubuntis. Ito ay dulot ng pag-angat ng blood volume at pagbabago sa blood pressure.

11. Increased Sense of Smell

Maaaring magkaruon ng mas sensitibong pang-amoy, at ito ay maaaring magdulot ng pagsusuka o pag-ayaw sa ilang mga amoy.

12. Spotting

Ito ay ang paminsan-minsang madilim o magaan na pagdurugo na maaaring maranasan sa mga unang linggo ng pagbubuntis. Hindi ito katulad ng regular na menstruation.

Ito ay ilan lamang sa mga karaniwang sintomas ng buntis sa unang trimester. Tandaan na hindi lahat ng buntis ay makakaranas ng parehong sintomas, at ang intensidad ng mga sintomas ay maaaring mag-iba-iba. Kung ikaw ay nagduda o may mga alalahanin ukol sa iyong kalusugan sa panahon ng pagbubuntis, mahalaga na kumonsulta ka sa isang doktor o OB-GYN para sa tamang pangangalaga at payo.

FAQS – Pangangalaga sa buntis sa first Trimester

Ang unang trimester ng pagbubuntis ay isang kritikal na yugto sa pangangalaga sa kalusugan ng buntis at sanggol. Narito ang ilang mga mahahalagang hakbang sa pangangalaga sa buntis sa unang trimester:

1. Prenatal Check-Up

Mahalaga na agad kang magpa-schedule ng prenatal check-up sa iyong OB-GYN o doktor pagkatapos malaman mong buntis ka. Ito ay upang masuri ang kalusugan ng ina at sanggol, at para mabigyan ka ng mga kinakailangang payo at supplements.

2. Supplements

Karaniwang inirerekomenda ng mga doktor ang pag-inom ng prenatal vitamins o supplements na may mga mahahalagang nutrients tulad ng folic acid, iron, at calcium. Ang mga supplements na ito ay mahalaga para sa tamang paglaki at development ng sanggol.

MYPICOS myo-inositol Folic acid Dietary supplement powder-FDA APPROVED

3. Balanced Diet

Kailangan ng buntis na magkaruon ng balanced diet na mayaman sa mga prutas, gulay, whole grains, lean protein, at dairy products. Iwasan ang mga pagkain na mataas sa asin, asukal, at processed foods.

4. Hydration

Mag-ingat sa tamang pag-inom ng tubig. Ang tamang hydration ay importante para sa iyong kalusugan at para maiwasan ang pagkakaroon ng dehydration.

5. Exercise

Konsultahin ang iyong doktor tungkol sa mga ligtas na physical activities na pwede mong gawin. Regular na exercise ay makakatulong sa pangangalaga sa iyong kalusugan.

6. Matulog

Siguruhing nakakakuha ka ng sapat na tulog. Iwasan ang pagod at pahinga kapag nararamdaman mong pagod ka.

7. Avoid Harmful Substances

Iwasan ang mga makakasama sa kalusugan tulad ng alak, sigarilyo, at droga. Huwag ding magkaruon ng contact sa mga chemicals o substances na maaring magdulot ng panganib sa iyong kalusugan o sa sanggol.

8. Stress Management

Mahalaga rin ang pamamahala ng stress sa unang trimester. Magkaruon ng oras para sa relaxation at magpahinga.

9. Educate Yourself

Mag-aral tungkol sa mga pagbabago sa iyong katawan at sa proseso ng pagbubuntis. Ito ay makakatulong sa iyong magkaruon ng tamang kaalaman at pang-unawa.

10. Regular Prenatal Check-Ups

Mahalaga ang regular na prenatal check-ups para ma-monitor ang kalusugan ng ina at sanggol. Sumunod sa mga payo ng doktor at huwag kalimutan ang mga scheduleng check-up.

Sa kabuuan, ang pangangalaga sa buntis sa unang trimester ay naglalayong masiguro na ang kalusugan ng ina at sanggol ay nasa maayos na kondisyon. Mahalaga rin na palaging mag-consult sa doktor o OB-GYN para sa mga karagdagang payo at pangangalaga.

FAQS – Mga ginagawa sa pre natal check up sa Buntis 1st trimester

Sa unang trimester ng pagbubuntis (mula sa pag-conceive hanggang sa unang 12 linggo), may mga pangunahing prenatal check-ups na isinasagawa upang tiyakin ang kalusugan ng ina at sanggol. Narito ang mga pangunahing mga check-up sa unang trimester.

Confirmation of Pregnancy

Ito ang unang hakbang kung saan ang doktor ay kumpirmahin ang pagbubuntis ng pasyente. Maaaring isagawa ito gamit ang pregnancy test at iba pang laboratory tests.

Dating Ultrasound

Sa unang bahagi ng trimester, maaaring isagawa ang dating ultrasound upang matukoy ang edad ng sanggol at kumpirmahin ang panganganak.

Prenatal Vitamins

Ang doktor ay maaaring mag-rekomenda ng prenatal vitamins na may mga bitamina at mineral na mahalaga sa kalusugan ng sanggol.

Blood Pressure Monitoring

Regular na pagsusuri ng blood pressure upang tukuyin ang anumang mataas na presyon, lalo na sa mga may panganib ng pre-eclampsia.

Blood Tests

Kasama rito ang pagsusuri ng dugo para sa Rh factor, anemia, at iba pang mga kondisyon.

Urinalysis

Ito ay pagsusuri ng ihi upang tukuyin ang anumang mga senyales ng problema sa kidney o UTI.

Physical Examination

Isinasagawa ang pagsusuri ng doktor sa pangkalahatang kalagayan ng ina, kasama na ang pagtutok sa tiyan.

Discussion of Medical History

Kinukuha ang kasaysayan ng kalusugan ng ina, kabilang ang mga pre-existing na kundisyon at mga allergies.

Counseling

Karaniwang isinasagawa ang mga sesyon ng counseling ukol sa tamang pangangalaga sa kalusugan at pagbabago ng lifestyle.

Education

Ang mga unang prenatal check-ups ay karaniwang may edukasyon ukol sa mga pagbabago sa katawan at pangangalaga sa kalusugan habang buntis.

Genetic Testing

Sa ilang kaso, maaaring magkaruon ng mga genetic tests depende sa risk factors o pangangailangan ng pasyente.

Ang mga check-up na ito sa unang trimester ay mahalaga upang masuri ang kalusugan ng ina at sanggol sa mga maagang yugto ng pagbubuntis, at upang magkaruon ng mga hakbang sa pangangalaga kung kinakailangan. Ito rin ay nagbibigay-daan sa doktor na mag-monitor sa kalusugan ng pasyente habang nagbubuntis

Bakit critical ang pangangalaga sa Buntis sa first trimester?

Ang first trimester ng pagbubuntis, o ang unang tatlong buwan, ay isang napakahalagang yugto sa paglaki at pag-unlad ng sanggol. Sa yugtong ito, ang mga pangunahing bahagi ng sanggol ay binubuo, tulad ng puso, utak, at iba pang organo.

Organogenesis

Ang unang trimester ay ang yugto ng organogenesis, kung saan nagaganap ang pagbuo at pag-develop ng mga pangunahing organo ng sanggol. Ang anumang hindi karaniwang pag-unlad sa yugtong ito ay maaaring magdulot ng permanenteng depekto sa organo.

Miscarriage Risk

Ang unang trimester ay ang panahon ng pinakamataas na panganib ng miscarriage o pagkakaroon ng spontaneous abortion. Ang maagang prenatal care ay maaaring makatulong sa pag-identify at pag-manage ng mga posibleng panganib upang mapanatili ang kalusugan ng buntis at sanggol.

Development ng Placenta

Sa unang trimester, ang placenta ay bumubuo, at ito ang nagiging koneksyon sa pagitan ng ina at sanggol. Ang maayos na pag-develop ng placenta ay mahalaga para sa sapat na nutrisyon at oxygen na naihahatid sa sanggol.

Pagtukoy ng EDD (Estimated Due Date)

Ang maagang prenatal care ay mahalaga para sa tamang pagtukoy ng EDD o estimated due date. Ang tamang pagtukoy ng EDD ay nagbibigay daan para sa tamang monitor at pangangalaga sa bawat yugto ng pagbubuntis.

Nutritional Support

Ang unang trimester ay ang panahon kung kailangan ng buntis ng sapat na nutritional support para sa tamang pag-unlad ng sanggol. Ang folic acid, iron, at iba pang mahahalagang bitamina at mineral ay mahalaga sa yugtong ito.

Screening para sa Birth Defects

Ang ilang mga screening test para sa birth defects, tulad ng nuchal translucency screening at first-trimester screening, ay karaniwang isinasagawa sa unang trimester.

Listahan ng Maternity Clinic sa Mandaluyong

VRP Medical Center (Victor R. Potenciano Medical Center)

Address: 163 EDSA, Mandaluyong City, Metro Manila

Telepono: +63 2 8462 3021

Mandaluyong City Medical Center

Address: 122 Boni Avenue, Mandaluyong City, Metro Manila

Telepono: +63 2 8534 6824

Unciano General Hospital

Address: 287 Boni Avenue, Mandaluyong City, Metro Manila

Telepono: +63 2 8534 8075

Our Lady of Lourdes Hospital

Address: 46 P. Sanchez Street, Sta. Mesa, Mandaluyong City, Metro Manila

Telepono: +63 2 8716 3901

Dr. Jesus C. Delgado Memorial Hospital

Address: 7 Kamuning Road, Diliman, Quezon City (near Mandaluyong)

Telepono: +63 2 8928 8081

St. Patrick’s Maternity and Medical Nursing Home

Address: 586 Boni Avenue, Mandaluyong City, Metro Manila

Telepono: +63 2 8535 6806

FriendlyCare Clinic – Shaw Blvd.

Address: Shaw Boulevard, Mandaluyong City, Metro Manila

Telepono: +63 2 8534 4023

Healthway Medical Clinic – Shangri-La Plaza

Address: Level 5, Shangri-La Plaza Mall, EDSA corner Shaw Blvd., Mandaluyong City, Metro Manila

Telepono: +63 2 8570 4320

Clinica Caritas

Address: 31 Nueve de Febrero St., Brgy. Addition Hills, Mandaluyong City, Metro Manila

Telepono: +63 2 8532 6330

City of Mandaluyong Health Center

Address: Mandaluyong City Hall Compound, Maysilo Circle, Mandaluyong City, Metro Manila

Telepono: +63 2 8533 2225

Iba pang Babasahin

Epekto ng Insulin sa Buntis

Sintomas ng Binat sa Panganganak

1 Week Early Pregnancy ano ang kulay ng Spotting

Pwede na ba mag Pregnancy Test (PT) after 1 week

Enfamama A+ Chocolate Powdered Milk Drink for Pregnant and Breastfeeding Mom 1.4kg [350g x 4s]

3 thoughts on “Sintomas ng Buntis 1st trimester

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *