July 18, 2024

Ano ang mga Contraceptive sa Family Planning

Spread the love

Ang birth control ay mahalaga para sa kalusugan ng kababaihan, dahil nakatutulong ito sa pag-iwas sa mga high-risk pregnancies na maaaring magdulot ng komplikasyon sa kalusugan ng ina at ng sanggol. Nakakatulong din ito upang maiwasan ang unintended pregnancies, na maaaring magdulot ng emotional at financial stress. Sa family planning o pag-aalaga ng pamilya, maraming uri ng contraceptives o paraan ng birth control na maaring gamitin.

Mga contraceptives na pwedeng magamit para sa pagpapa family planning

Birth Control Pills

Ito ay iniiinom na gamot na naglalaman ng hormones na maaaring pigilan ang ovulasyon (paglabas ng itlog mula sa obaryo), at nagpapalakas ng cervical mucus upang mahirapang makapasok ang sperm sa uterus. Mayroong iba’t ibang uri ng birth control pills, kabilang ang combination pills at progestin-only pills.

Condom

Ang condom ay isang uri ng barrier method na nilalagay sa ari ng lalaki o babae upang mapigilan ang sperm na makapasok sa loob ng vagina. Ito ay epektibo rin sa pag-iwas sa sexually transmitted infections (STIs).

Intrauterine Device (IUD)

Ito ay isang small device na inilalagay sa uterus ng babae ng isang doktor o healthcare provider. Mayroong hormonal IUD at non-hormonal IUD. Ang hormonal IUD ay nagpapalabas ng hormone na nagpapabara sa ovulasyon at nagpapakapit ang cervical mucus. Ang non-hormonal IUD ay may kemikal na makakapatay ng sperm.

Injectable Contraceptives

Ito ay hormonal contraceptives na inii-inject sa loob ng katawan ng babae sa regular na intervals. Ito ay magpapabawas ng panganib ng pagbubuntis.

Implant

Ito ay isang hormonal contraceptive device na inilalagay sa ilalim ng balat ng braso. Nagpapalabas ito ng hormone na nagpapalabas ng cervical mucus na nagpapabara sa sperm.

Tubal Ligation

Ito ay isang permanente na surgical procedure na ini-inactivate ang fallopian tubes ng babae, na nagpapabara sa pagbubuntis. Ito ay ginagawa sa mga babae na hindi na nais magkaanak.

Vasectomy

Ito ay isang permanente na surgical procedure na ini-inactivate ang vas deferens ng lalaki, na nagpapabara sa sperm. Ito ay ginagawa sa mga lalaki na hindi na nais magkaanak.

Fertility Awareness Methods

Ito ay mga natural na paraan ng pag-aalaga ng pamilya kung saan tinututukan ang menstrual cycle ng babae upang malaman kung kailan siya fertile o hindi. Kasama sa fertility awareness methods ang calendar method, basal body temperature method, at cervical mucus method.

Emergency Contraception

Ito ay isang paraan ng birth control na ini-inom pagkatapos ng unprotected sex o kapag nagkaruon ng mga pagkakamali sa paggamit ng ibang contraceptives. Ito ay may malamlam na epekto sa pagbubuntis.

Ang pagpili ng tamang contraceptive method ay dapat ayon sa pangangailangan at kalusugan ng indibidwal o mag-asawa. Mahalaga rin na konsultahin ang isang doktor o healthcare provider para sa tamang payo at para masuri ang mga opsyon sa birth control na angkop para sa inyong sitwasyon.

Mga Halimbawa ng Birth Control Pills

Mayroong maraming uri ng birth control pills na may iba’t ibang formulas at tatak. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng kilalang birth control pills.

Combination Pills

Ortho Tri-Cyclen – Ito ay isang combination pill na naglalaman ng estrogen at progestin. Ito ay ginagamit hindi lamang para sa contraception kundi maaari rin itong makatulong sa pagkontrol ng acne.

Yaz – Isa pang combination pill na naglalaman ng estrogen at progestin. Ito ay may kakayahan na mapabawas ang timbang at nag-aalok din ng proteksyon laban sa premenstrual dysphoric disorder (PMDD).

Alesse – Isang iba pang combination pill na ginagamit para sa birth control. Ito ay may kaunting epekto sa pagtaas ng timbang.

Progestin-Only Pills (Mini Pills):

Micronor – Ito ay isang progestin-only pill na maaaring gamitin ng mga kababaihan na hindi puwedeng mag-antay ng estrogen o may mga kondisyon na hindi pinapayagan ang paggamit ng combination pills.

Camila – Isa pang progestin-only pill na nagbibigay proteksyon laban sa pagbubuntis nang hindi kinakailangang maglamon ng estrogen.

Extended-Cycle Pills

Seasonique – Ito ay isang uri ng combination pill na ginagamit para sa extended-cycle birth control. Ito ay mayroong 84 active pills na tinutukoy para sa 3 buwan, at 7 placebo pills na nagpapahinga sa buwanang regla.

Emergency Contraception

Plan B One-Step – Ito ay isang uri ng emergency contraception na maaaring iniinom pagkatapos ng unprotected sex o kapag may naganap na mga pagkakamali sa paggamit ng ibang birth control methods. Ito ay may malamlam na epekto sa pagbubuntis.

Tandaan na ang pagpili ng tamang birth control pill ay dapat ayon sa iyong kalusugan, pangangailangan, at payo ng iyong doktor o healthcare provider. Hindi lahat ng birth control pills ay angkop para sa bawat babae, kaya’t mahalaga ang konsultasyon sa propesyonal sa kalusugan bago simulan ang paggamit nito.

Mga Dapat Gawin bago mag Family Planning

Ang family planning ay isang mahalagang hakbang sa pag-aalaga ng pamilya, at may mga bagay na dapat mong gawin bago simulan ito. Narito ang mga hakbang na maaari mong sundan bago mag-family planning.

Magkaruon ng Open na Komunikasyon

Mahalaga ang bukas na komunikasyon sa iyong partner tungkol sa family planning. Mag-usap tungkol sa iyong mga layunin, hangarin, at mga paraan ng contraception na nais ninyong gamitin.

Konsultahin ang Doktor

Magpa-konsulta sa isang doktor o healthcare provider bago simulan ang family planning. Ang doktor ay maaaring magbigay ng mga payo ukol sa mga contraceptives na angkop para sa iyo o para sa iyong partner. Sila rin ay maaaring magbigay ng impormasyon tungkol sa mga benepisyo, risks, at side effects ng mga contraceptive methods.

Pag-aaral

Mag-aral tungkol sa mga iba’t ibang paraan ng contraception. Alamin ang mga benepisyo, limitasyon, at kung paano ito gagamitin nang wasto. Ito ay magbibigay sa iyo ng kaalaman upang makapag-decide ng tama para sa inyong sitwasyon.

Pagpaplano ng Badyet

Magplano ng badyet para sa mga contraceptive methods. Ang ilang mga contraceptives ay mayroong mga recurring cost, tulad ng birth control pills, kaya’t mahalaga na ma-allocate ang badyet para dito.

Pag-aaral ng Kalendaryo

Kung plano mong gumamit ng fertility awareness methods, pag-aralan ang pagtutok sa menstrual cycle at iba pang mga fertility indicators. Ang tamang kaalaman ay mahalaga upang maging epektibo ito.

Konsiderahin ang Kalusugan

Ang iyong kalusugan ay isang mahalagang aspeto sa pagpili ng contraceptive method. Ibinahagi mo ba ang iyong mga alerhiya, medical history, o iba pang mga kalusugan na isyu sa iyong doktor?

Magkaruon ng Planong Pang-emergency

Alamin ang mga hakbang na dapat gawin kung sakaling may emergency na sitwasyon, tulad ng hindi inaasahang pagkakaroon ng pregnancy o pagkakaroon ng problema sa mga contraceptive methods.

Pagpapalakas ng Suporta

Hingin ang suporta at pang-unawa mula sa iyong partner, pamilya, o mga kaibigan. Ang suporta mula sa iyong mga mahal sa buhay ay maaaring magbigay ng kalakasan sa iyong desisyon sa family planning.

Ito ay ilan lamang sa mga hakbang na dapat mong gawin bago mag-family planning. Mahalaga na ikaw at ang iyong partner ay may malinaw na pangarap at plano pagdating sa pag-aalaga ng pamilya.

Kung may mga alalahanin o tanong kaugnay ng family planning, huwag kang mag-atubiling kumonsulta sa iyong doktor o healthcare provider.

Iba pang mga babasahin

Epekto ng Withdrawl sa Babae

Nakakabuntis ba ang Withdrawal Method

Masamang Epekto ng Withdrawal Method

Gamot sa Puting Dila (White thrush) sa Baby

One thought on “Ano ang mga Contraceptive sa Family Planning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *