April 20, 2024

Kailan pwedeng Makipagtalik ang bagong Panganak (CS)

Spread the love

Sa pangkalahatan, inirerekomenda ng mga doktor na hintayin ang paggaling ng surgical incision bago magsimula ulit sa pakikipagtalik.

Narito ang ilang mga general na guidelines:

Paggaling ng Sugat

Ang surgical incision sa cesarean section (CS) ay dapat munang magpagaling bago ka magsimula ulit sa sexual activity. Ang mga pagtutuos sa sugat ay maaaring tumagal ng 6-8 linggo, subalit ito ay maaaring iba-iba depende sa indibidwal na paggaling at iba’t ibang kaso.

Consultation sa Doktor

Bago ka magsimula ulit sa pakikipagtalik, mahalaga na kumonsulta ka sa iyong doktor o healthcare provider. Sila ay makakapagbigay ng tamang payo base sa iyong kalusugan at kundisyon. Ito ay upang maiwasan ang mga komplikasyon o mga problema sa iyong surgical incision.

Comfort

Mahalaga na ikaw ay magkaruon ng comfort sa iyong sarili at hindi ka pinipilit na magsimula sa sexual activity hanggang hindi ka handa. Ang iyong comfort at kalusugan ay dapat na pangunahing iniintindi.

Lubrication

Kung ikaw ay nagpapadede, maaaring magdulot ito ng dryness sa vaginal area. Maaaring magamit ang water-based lubricants para sa pangkaragdagang kasiyahan at comfort sa panahon ng pakikipagtalik.

Komunikasyon

Mahalaga ang bukas na komunikasyon sa iyong partner ukol sa kung paano ka nararamdaman at kailan ka handa para sa pakikipagtalik.

Sa pangkalahatan, tandaan na ang iyong kalusugan at pagsasagawa ay mahalaga. Sundan ang mga rekomendasyon ng iyong doktor upang masiguro ang iyong kaligtasan at kalusugan habang nagpapagaling matapos ang CS.

Ilang araw bago Gumaling ang sugat ng Babaeng ka papanganak (CS)


Ang panahon ng paggaling ng sugat matapos ang cesarean section (CS) ay maaaring iba-iba para sa bawat babae at maaaring depende sa ilang mga kadahilanan tulad ng kalusugan, edad, kung paano inalagaan ang sugat pagkatapos ng operasyon, at ang pangkalahatang kalusugan ng isang indibidwal.

Gayunpaman, narito ang mga pangkalahatang impormasyon ukol sa paggaling ng sugat ng isang babae matapos ang CS:

Unang Ilanag

Ang unang ilanag o bandaging sa sugat ay maaaring tinatanggal pagkatapos ng ilang araw o sa loob ng 24-48 oras pagkatapos ng operasyon.

Paggaling ng Labas

Ang ilang mga bahagi ng sugat ay maaaring magpagaling mula sa labas nang mas mabilis. Ang buong paggaling ng sugat mula sa labas ay maaaring tumagal ng mga 7-10 araw.

Paggaling ng Loob

Ang mga tahi sa loob ay maaaring magpagaling ng mas matagal, karaniwang umaabot ito ng 6-8 linggo. Ito ay dahil sa mga internal na pagtutuos at pagkaka-restore ng mga tissues na nadama sa loob.

Huwag Kalimutan ang Resto at Self-Care

Mahalaga ang tamang pahinga at self-care pagkatapos ng CS. Dapat iwasan ang sobrang pag-angat ng mga mabibigat na bagay o pag-eeksersisyo ng masyado ng maaga.

Follow-Up Check-Ups

Karaniwang kinakailangan ang mga regular na check-up sa doktor upang masuri ang paggaling ng sugat. Ito ay kritikal upang matiyak na wala kang mga komplikasyon o impeksiyon.

Tamang Pag-aalaga

Ang tamang pangangalaga sa sugat ay mahalaga. Sundan ang mga rekomendasyon ng iyong doktor ukol sa pangangalaga ng sugat, kabilang ang pagsasaayos ng bandages at paglilinis nito.

Pag-iwas sa Pag-kamot

Mahalaga na iwasan mong kamutin ang sugat, lalo na kung hindi mo pa ito natatanggalan ng mga tahi o staples. Ang pangangamot ay maaaring magdulot ng impeksiyon.

Hinga

Pansinin ang mga pagbabago sa iyong katawan. Kung mayroon kang anumang mga sintomas ng impeksiyon tulad ng pamamaga, pamamaga, pamumula, sobrang kirot, o lumalabas na discharge mula sa sugat, kailangan mong agad na kumonsulta sa iyong doktor.

Kung ikaw ay nagdadalang-tao at nanganak ng CS o may balak kang mag-CS, mahalaga na mag-usap ka sa iyong doktor upang malaman ang mga detalye ukol sa paggaling ng iyong sugat at mga hakbang na dapat mong sundan.

Enfamama A+ Chocolate Powdered Milk Drink for Pregnant and Breastfeeding Mom 1.4kg [350g x 4s]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *