April 20, 2024

Pagtatae ng Buntis 3rd trimester

Spread the love

Ang pagtatae o diarrhea sa ikatlong trimester ng pagbubuntis ay maaaring maging sanhi ng ilang mga dahilan. Maari itong bunga ng pagbabago sa mga hormonal na antas, pag-a-adjust ng katawan sa pangalawang pagbubuntis, pagkakaroon ng mga sensitibong pagkain o pag-aalergy, o pagkakaroon ng mga virus o bakterya. Mahalaga na tukuyin ang dahilan ng pagtatae at kumonsulta sa doktor para sa tamang payo at treatment.

Narito ang ilang mga payo para sa mga buntis na nagdaranas ng pagtatae sa ikatlong trimester:

Magpatuloy sa Pag-inom ng Tubig

Ang dehydration ay maaaring maging isang malubhang alalahanin. Siguruhing umiinom ng sapat na tubig upang mapanatili ang iyong hydration. Maaring gamitin ang oral rehydration solutions (ORS) kung kinakailangan, na maaaring mabili sa mga botika.

Kumain ng Malambot na Pagkain

Subukan ang malambot na pagkain tulad ng lugaw, sopas, at iba pang pagkain na hindi masyadong masakit sa tiyan. Iwasan ang mga pritong pagkain o mga pagkain na mataas sa taba.

Iwasan ang Matatapang na Pagkain: Iwasan ang mga pagkain na maaring maging sanhi ng mas malalang pagtatae, tulad ng maanghang o matatapang na mga pagkain.

Kumonsulta sa Doktor

Kung ang pagtatae ay matagal na o may kasamang iba pang mga sintomas tulad ng lagnat, pananakit ng tiyan, o dugo sa dumi, mahalaga na kumonsulta ka sa iyong doktor. Ang iyong doktor ay maaaring mag-order ng mga test upang tukuyin ang sanhi ng pagtatae at magbigay ng tamang payo o gamot.

Pagsunod sa Paggamot

Kung may inirekomendang gamot o treatment ang iyong doktor, siguruhing sundan ito nang maayos. Huwag basta-basta mag-take ng mga over-the-counter na gamot dahil ito ay maaring makasama sa iyong sanggol.

Resto at Relaksasyon

Magpahinga at mag-relaks. Ang stress ay maaaring maka-apekto sa iyong kalagayan. Pahintulutan ang sarili mong magpahinga at kumalma.

Konsultahin ang Isang Nutrisyonista

Kung ang pagtatae ay nagdudulot ng problema sa nutrisyon, maaring makatulong ang isang nutrisyonista sa pag-planong tamang diyeta.

Sa kabila ng pagtatae, mahalaga pa rin ang tamang nutrisyon at hydration para sa iyo at sa iyong sanggol. Sundan ang mga payo ng iyong doktor at maging bukas sa pakikipagtulungan sa kanila upang mapanatili ang iyong kalusugan at kalusugan ng iyong sanggol sa ikatlong trimester ng pagbubuntis.

Ano ang Dahilan ng Pagtatae ng Buntis

Ang pagtatae o diarrhea ay maaaring mangyari sa mga buntis, at may iba’t ibang mga posibleng dahilan para dito. Narito ang ilan sa mga pangunahing dahilan ng pagtatae sa mga buntis:

Hormonal Changes

Ang hormonal changes sa katawan ng buntis, partikular ang pagtaas ng progesterone, ay maaaring makaapekto sa gastrointestinal tract. Ito ay maaaring magdulot ng pagbabago sa paggalaw ng mga bituka at maaaring magresulta sa pagtatae.

Maternal Supplements

Ang mga prenatal vitamins at iron supplements na karaniwang iniinom ng mga buntis ay maaaring magdulot ng pagtatae. Ang mataas na dosis ng iron ay kilala sa pagiging sanhi ng gastrointestinal discomfort.

Pagbabago sa Pagkain

Ang pagtatae ay maaaring maging reaksyon ng katawan sa mga pagbabago sa iyong pagkain o pagkaing hindi kayo sanay kumain. Ang buntis ay mas sensitibo sa mga pagkain, kaya’t ang ilang pagkain o inumin ay maaaring magdulot ng gastrointestinal upset.

Infection

Ang pagtatae ay maaaring sanhi ng mga foodborne pathogens tulad ng salmonella, E. coli, o iba pang mga bacteria. Ang mga buntis ay mas mataas ang panganib na magkaroon ng mas malubhang epekto ng mga ganitong uri ng infection.

Iba pang mga Sanhi

Ang iba pang mga sanhi ng pagtatae sa mga buntis ay maaaring kasamang pagtatae sa tiyan (gastroenteritis), mga pag-aalergy sa pagkain, stress o anxiety, pagbabago sa mga gut bacteria, at iba pa.

Mahalaga na kumonsulta sa iyong doktor kung ikaw ay buntis at nagdaranas ng pagtatae, lalo na kung ito ay matagal na o may kasamang iba pang mga sintomas tulad ng lagnat, pananakit ng tiyan, o dugo sa dumi. Ang doktor ay maaaring mag-order ng mga laboratory test o iba pang mga pagsusuri upang tukuyin ang sanhi ng pagtatae at magbigay ng tamang payo o gamot.

Habang nagdaranas ka ng pagtatae, mahalaga rin na panatilihin ang tamang hydration at tamang nutrisyon. Sundan ang mga payo ng iyong doktor upang mapanatili ang iyong kalusugan at kalusugan ng iyong sanggol sa panahon ng pagbubuntis.

Mga Dapat Gawin ng Bunits kapag Nagtatae

Kapag ikaw ay buntis at nagtatae, mahalaga na gawin ang mga sumusunod na hakbang upang mapanatili ang iyong kalusugan at kalusugan ng iyong sanggol

Magpatuloy sa Pag-inom ng Tubig

Ang dehydration ay maaaring maging isang malubhang alalahanin sa mga buntis na nagtatae. Siguruhing umiinom ka ng maraming tubig upang mapanatili ang iyong hydration. Maaring gamitin ang oral rehydration solutions (ORS) na mabibili sa mga botika upang mapanatili ang electrolyte balance sa katawan.

Kumain ng Malambot na Pagkain

Subukan ang malambot na pagkain tulad ng lugaw, sopas, at iba pang pagkain na hindi masyadong masakit sa tiyan. Iwasan ang mga pritong pagkain o mga pagkain na mataas sa taba.

Iwasan ang mga Matatapang na Pagkain

Iwasan ang mga pagkain na maaring maging sanhi ng mas malalang pagtatae, tulad ng maanghang o matatapang na mga pagkain.

Magpahinga at Mag-relaks

Ang stress ay maaaring makaapekto sa iyong kalagayan. Pahintulutan ang sarili mong magpahinga at mag-relaks.

Kumonsulta sa Doktor

Kung ang pagtatae ay matagal na o may kasamang iba pang mga sintomas tulad ng lagnat, pananakit ng tiyan, o dugo sa dumi, mahalaga na kumonsulta ka sa iyong doktor. Ang iyong doktor ay maaaring mag-order ng mga test upang tukuyin ang sanhi ng pagtatae at magbigay ng tamang payo o gamot.

Bantayan ang Sanggol: Kung ang pagtatae ay nagpapatuloy, mahalaga rin na bantayan ang kilos ng iyong sanggol. Kung nararamdaman mong may mga pagbabago sa paggalaw ng sanggol sa iyong tiyan, agad na kumonsulta sa doktor.

Pagsunod sa Paggamot

Kung may inirekomendang gamot o treatment ang iyong doktor, siguruhing sundan ito nang maayos. Huwag basta-basta mag-take ng mga over-the-counter na gamot dahil ito ay maaring makasama sa iyong sanggol.

Konsultahin ang Isang Nutrisyonista

Kung ang pagtatae ay nagdudulot ng problema sa nutrisyon, maaring makatulong ang isang nutrisyonista sa pag-planong tamang diyeta.

Sa kabila ng pagtatae, mahalaga pa rin ang tamang nutrisyon at hydration para sa iyo at sa iyong sanggol. Sundan ang mga payo ng iyong doktor at maging bukas sa pakikipagtulungan sa kanila upang mapanatili ang iyong kalusugan at kalusugan ng iyong sanggol.

Enfamama A+ Chocolate Powdered Milk Drink for Pregnant and Breastfeeding Mom 1.4kg [350g x 4s]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *