April 20, 2024

Pagtatae ng Buntis sa ikalawang trimester

Spread the love

Ang pagtatae o diarrhea sa ikalawang trimester ng pagbubuntis ay maaaring maging sanhi ng iba’t ibang mga kadahilanan. Ito ay maaaring maging sanhi ng hormonal changes, mga pagbabago sa pagkain, stress, mga foodborne pathogens, o iba pang mga dahilan.

Narito ang mga ilang mga posibleng dahilan at mga hakbang na maaaring gawin:

Hormonal Changes

Ang hormonal changes sa katawan ng buntis, lalo na ang pagtaas ng progesterone, ay maaaring makaapekto sa gastrointestinal tract. Ito ay maaaring magdulot ng pagsusuwal at pagtatae. Ang mga hormonal changes na ito ay kadalasang nangyayari sa unang bahagi ng ikalawang trimester at maaaring bumalik sa huli.

Maternal Supplements

Ang mga prenatal vitamins at iron supplements na karaniwang iniinom ng mga buntis ay maaaring magdulot ng gastrointestinal discomfort, kabilang ang pagtatae. Kung nararanasan mo ito, maaaring pag-usapan ito sa iyong doktor at subukan ang iba’t ibang uri ng supplements.

Infection

Ang pagtatae ay maaaring sanhi ng mga foodborne pathogens tulad ng salmonella, E. coli, o iba pang mga bacteria. Ito ay maaring makuha mula sa hindi luto o hindi maayos na pagkain. Kung mayroon kang pag-aalinlangan na nakakain ka ng posibleng contaminated na pagkain, magpakonsulta agad sa iyong doktor.

Iba pang mga Sanhi

Ang iba pang mga dahilan ng pagtatae sa ikalawang trimester ay maaaring kasamang pagtatae sa tiyan (gastroenteritis), mga pag-aalergy sa pagkain, stress o anxiety, pagbabago sa mga gut bacteria, o iba pang mga medikal na kondisyon. Ang doktor ay maaaring mag-order ng mga laboratory test o iba pang mga pagsusuri upang tukuyin ang sanhi ng pagtatae.\

Mga Dapat Gawin sa ikalawang Trimester

Panatilihin ang Tamang Hydration

Uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang dehydration. Maaring gamitin ang oral rehydration solutions (ORS) na mabibili sa mga botika para mapanatili ang electrolyte balance sa katawan.

Kumonsulta sa Doktor

Kung ang pagtatae ay matagal na o may kasamang iba pang mga sintomas tulad ng lagnat, pananakit ng tiyan, o dugo sa dumi, mahalaga na kumonsulta ka sa iyong doktor. Ang doktor ay maaaring magbigay ng tamang payo o gamot depende sa sanhi ng pagtatae.

Iwasan ang mga Pagkain na Maaring Magdulot ng Irritation

Iwasan ang mga pagkain na maaring magdulot ng mas matinding irritation sa iyong tiyan, tulad ng matatapang na pagkain o mga pagkain na mataas sa taba.

Habang nagdaranas ka ng pagtatae, mahalaga rin na panatilihin ang tamang nutrisyon para sa iyong sanggol. Sundan ang mga payo ng iyong doktor at maging bukas sa pakikipagtulungan sa kanila upang mapanatili ang iyong kalusugan at kalusugan ng iyong sanggol sa ikalawang trimester ng pagbubuntis.

Enfamama A+ Chocolate Powdered Milk Drink for Pregnant and Breastfeeding Mom 1.4kg [350g x 4s]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *