April 20, 2024

Vitamins na Bawal sa Buntis

Spread the love

Sa panahon ng pagbubuntis, mahalaga na maging maingat sa pag-inom ng mga vitamin at supplements. Habang may mga vitamins at minerals na kinakailangan para sa kalusugan ng buntis at ng sanggol sa sinapupunan, may mga ilang vitamins na maaaring makasama kung ito ay ininom sa sobrang dosis o hindi ito naayon sa rekomendasyon ng doktor.

Table of Contents

Mga Vitamins na dapat iwasan o hindi iniinom ng Sobra ng Buntis

Narito ang mga vitamins na dapat iwasan o hindi inumin nang sobra-sobra habang buntis:

1. Vitamin A

Ang sobrang vitamin A (retinol) ay maaaring makasama sa pagbubuntis at maaaring magdulot ng birth defects. Ngunit, ang vitamin A mula sa mga pagkain tulad ng mga gulay at prutas ay hindi karaniwang nagdudulot ng problema.

2. Vitamin D

Ang sobrang vitamin D ay maaaring magdulot ng hypercalcemia o mataas na level ng calcium sa dugo, na maaaring makasama sa kalusugan. Gayunpaman, ang tamang dosis ng vitamin D na inirerekomenda ng doktor ay kinakailangan para sa kalusugan ng buto at dental health, kaya’t importante na kumonsulta sa doktor tungkol dito.

3. Vitamin E

Ang sobrang vitamin E ay maaring magdulot ng pagkakaroon ng pag-eepekto sa clotting ng dugo, kaya’t ito ay dapat na ininom lamang sa ilalim ng patnubay ng doktor.

4. Vitamin K

Ang vitamin K ay kinakailangan para sa normal na clotting ng dugo, ngunit ang sobrang pag-inom nito ay hindi karaniwang kinakailangan at maaring magdulot ng mga epekto sa kalusugan.

5. Folic Acid

Hindi ito bawal, ngunit mahalaga na ito ay inumin sa tamang dosis. Ang folic acid ay mahalaga para sa pag-iwas ng birth defects sa neural tube. Ang inirerekomendang dosis ay 400 micrograms (mcg) bawat araw para sa mga babaeng buntis.

6. Iron

Ang sobrang dosis ng iron ay maaring magdulot ng pagtatae o gastrointestinal discomfort. Ang doktor ay ang tamang tao na makakapagsabi kung kinakailangan ang iron supplements sa panahon ng pagbubuntis.

7. Herbal Supplements

Iwasan ang pag-inom ng mga herbal supplements o alternative medicine na hindi rekomendado ng doktor, dahil ito ay maaring magkaruon ng hindi inaasahang mga epekto sa pagbubuntis at sa kalusugan ng sanggol.

Mahalaga na kumonsulta sa doktor o ob-gynecologist bago inumin ang anumang vitamins o supplements sa panahon ng pagbubuntis. Ang tamang dosis at angkop na uri ng mga vitamins at minerals ay dapat ayon sa pangangailangan ng buntis at sa takbo ng kanilang kalusugan.

Dapat bang Umasa lang sa Herbal Supplements ang Buntis

Hindi dapat umasa lang sa herbal supplements ang mga buntis para sa kanilang mga pangangailangan sa mga vitamins at minerals. Habang maaaring may mga herbal supplements na may mga benepisyo at puwedeng magkaruon ng posibleng pagtulong sa kalusugan ng buntis, ang mga ito ay hindi maaaring maging kapalit ng tamang nutrisyon at medical care na kinakailangan sa panahon ng pagbubuntis.

Narito ang ilang mga mahahalagang punto na dapat tandaan:

1. Herbal Supplements vs. Medical Supplements

Hindi lahat ng herbal supplements ay na-subject sa mahigpit na regulasyon at pag-aaral sa kanilang kaligtasan at epekto. Samantalang ang mga vitamins at minerals na medical supplements na inirekomenda ng doktor ay mahigpit na naayon sa mga kinakailangan ng buntis.

2. Specific Nutritional Needs

Sa panahon ng pagbubuntis, may mga espesyal na pangangailangan sa mga nutrients tulad ng folic acid at iron. Ang mga medical supplements ay isinasagawa para sa mga pangangailan ng bawat buntis ayon sa kanilang kalagayan at pangangailangan.

3. Risk of Contaminants

Ang ilang mga herbal supplements ay maaaring kontaminado o may iba’t ibang mga sangkap na hindi magandang epekto sa kalusugan ng sanggol. Hindi ito ganap na ligtas para sa buntis.

4. Possible Interactions

Ang herbal supplements ay maaaring magkaruon ng mga interactions sa iba’t ibang mga gamot na iniinom ng buntis, maaaring magdulot ng mga hindi inaasahang mga epekto. Mahalaga na ipaalam sa iyong doktor ang anumang mga supplements na iniinom mo.

5. Expert Guidance

Ang buntis ay dapat laging kumonsulta sa kanilang ob-gynecologist o doktor upang magbigay ng mga rekomendasyon sa tamang nutrisyon at supplements. Ang mga doktor ay may kaalaman sa pangangailangan ng buntis at angkop na pag-aalaga para sa kanilang kalusugan at kalusugan ng kanilang sanggol.

Conclusion

Kung mayroon kang mga tanong o alalahanin tungkol sa mga supplements na puwede mong inumin sa panahon ng pagbubuntis, mahalaga na ito ay konsultahin sa isang propesyonal na pangkalusugan o doktor. Huwag umasa lamang sa mga herbal supplements at laging sumangguni sa mga eksperto upang mapanatili ang kalusugan at kaligtasan ng buntis at ng kanilang sanggol.

Enfamama A+ Chocolate Powdered Milk Drink for Pregnant and Breastfeeding Mom 1.4kg [350g x 4s]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *