April 20, 2024

Baby Apgar Score Screening Tests: Ano ito at bakit mahalaga?

Spread the love

Ang “Apgar Score” ay isang sistema ng pagsusuri na ginagamit upang suriin ang kalusugan at kundisyon ng isang sanggol ilang minuto pagkatapos itong isilang. Ito ay isang standard na pagsusuri na ginagamit sa buong mundo upang matukoy ang kalusugan ng sanggol sa unang mga sandali pagkatapos ng panganganak.

Ang Apgar Score ay binubuo ng mga sumusunod na aspeto na bawat isa ay binibigyan ng iskor mula 0 (pinakamababa) hanggang 2 (pinakamataas):

Aktibidad (Activity)

Ito ay nagmamarka ng kakayahan ng sanggol na magpakilos. Binibigyan ito ng iskor na 0 kung walang aktibidad, 1 kung mayroong bahagyang aktibidad tulad ng pag-uga ng mga kalamnan, at 2 kung buong aktibo ang sanggol.

Pulsasyon ng Puso (Pulse Rate)

Ang iskor na ito ay nagmamarka ng bilis ng pulso ng sanggol. Binibigyan ito ng iskor na 0 kung walang pulso, 1 kung mababa ang pulso, at 2 kung normal ang pulso.

Ganang Kain (Grimace Response)

Ito ay nagmamarka kung paano mag-respond ang sanggol sa mga stimulus tulad ng banat o pag-kiskis sa talampakan. Binibigyan ito ng iskor na 0 kung walang response, 1 kung mayroong bahagyang response, at 2 kung mayroong malakas na response.

Pagkakakulay (Appearance)

Ito ay nagmamarka ng kulay ng balat ng sanggol. Binibigyan ito ng iskor na 0 kung kulay abo o dilaw, 1 kung kulay abo o dilaw ngunit may mga bahagyang kulay na makikita, at 2 kung normal ang kulay.

Paghinga (Respiration)

Ito ay nagmamarka ng paghinga ng sanggol. Binibigyan ito ng iskor na 0 kung walang paghinga, 1 kung mayroong irregular na paghinga, at 2 kung may regular na paghinga.

Ang mga iskor na ito ay inaadd-up upang makabuo ng kabuuang Apgar Score na mula 0 hanggang 10. Isang pangkaraniwang pag-aaral ng Apgar Score ay ginagawa sa minuto 1 at sa pagkatapos ng 5 minuto pagkapanganak. Ito ay isang mahalagang tool upang matukoy ang pangunahing pangangailangan ng sanggol pagkatapos ng panganganak at magsilbing guideline para sa mga agaran o long-term na pag-aalaga.

Kahalagahan ng Apgar score Test Screening sa bagong silang na Sanggol?

Ang Apgar Score screening ay isang mahalagang bahagi ng panganganak at pangangalaga sa sanggol pagkatapos ito isilang. Narito ang mga mahahalagang kahalagahan nito:

Agaran na Pagsusuri ng Kalusugan

Ang Apgar Score ay nagbibigay ng mabilis at agaran na pagsusuri sa kalusugan ng sanggol sa mga unang minuto pagkatapos nitong isilang. Ito ay isinasagawa sa loob ng 1 at 5 minuto pagkatapos ng panganganak upang matukoy ang pangunahing problema o pangangailangan ng sanggol.

Pagtutukoy ng Pangangailangan

Ang Apgar Score ay nagbibigay daan para matukoy agad ang mga pangangailangan ng sanggol. Kung ang iskor ay mababa, maaaring magkaroon ng agarang interbensyon at pangangalaga upang mapanatili o mapabuti ang kalusugan ng sanggol.

Gabay sa Pangangalaga

Ang Apgar Score ay nagbibigay gabay sa mga tagapangalaga ng sanggol, tulad ng mga doktor at nars, kung paano sila dapat magtakda ng mga hakbang na kukunin para sa pangangalaga ng sanggol. Ito ay nakakatulong sa pagpapasya kung kailangan bang magkaroon ng masusing pagmamasid, agarang respiratory support, o iba pang hakbang na kinakailangan.

Monitoring ng Kalusugan

Ang mga Apgar Scores sa 1 at 5 minuto ay maaaring gamiting batayan para sa patuloy na monitoring ng kalusugan ng sanggol sa mga sumunod na oras at araw. Ito ay magsisilbing basehan sa pag-aaral ng progreso ng kalusugan ng sanggol.

Komunikasyon sa Magulang

Ang Apgar Score ay nagbibigay ng impormasyon sa mga magulang tungkol sa kalusugan ng kanilang sanggol sa mga unang sandali ng buhay nito. Ito ay nagbibigay ng maayos na komunikasyon sa mga magulang kung paano naging matagumpay ang panganganak at kalusugan ng sanggol.

Sa kabuuan, ang Apgar Score screening ay isang mabisang tool para sa mga propesyonal sa kalusugan upang masuri ang kalusugan ng sanggol pagkatapos ng panganganak. Ito ay nagbibigay ng oportunidad para sa agarang interbensyon at pangangalaga na maaaring makatulong sa pagliligtas ng buhay ng sanggol at pagkakaroon nito ng magandang simula sa buhay.

Similac Gain Plus three 2.4kg for 1-3yrs old expiry 2025

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *