July 17, 2024

Heel Stick Test sa Sanggol o Blood Test sa Baby

Spread the love

Ang “heel stick test” o “heel prick test” ay isang medikal na pagsusuri na isinasagawa sa mga sanggol sa mga unang araw o linggo ng buhay. Ito ay kilala rin bilang “Newborn Screening Test” o “NBS.” Ang pagsusuring ito ay isinasagawa upang suriin ang mga kemikal o sustansiyang naroroon sa dugo ng sanggol na maaaring magdulot ng mga kondisyon o sakit.

Narito ang mga mahahalagang aspeto tungkol sa heel stick test

Paraan ng Pagsusuri

Sa heel stick test, isinasagawa ang pagkuha ng isang maliit na halaga ng dugo mula sa sakong ng paa ng sanggol. Karaniwang ginagamit ang isang sterile lancet o needle para dito. Ang dugo na nakuha ay iniipon sa isang espesyal na filter paper o absorbent paper card.

Ilang Pagsusuri

Ang heel stick test ay naglalaman ng ilang mga pagsusuri sa dugo ng sanggol. Karaniwang kasama rito ang pagsusuri para sa mga kondisyon tulad ng phenylketonuria (PKU), congenital hypothyroidism (CH), cystic fibrosis, at iba pa. Ang mga kondisyong ito ay maaaring hindi agad ma-obserbahan sa mga unang araw ng buhay ng sanggol, ngunit mayroong mga pagbabagong maaaring makita sa dugo nito.

Mabisang Paggamit

Ang heel stick test ay mahalaga sa pagtukoy ng mga kondisyon na maaring hindi pa maipakita ang mga sintomas sa unang mga araw o linggo ng buhay ng sanggol. Ito ay isang mabisang paraan upang maagapan ang mga kondisyong ito at magkaruon ng maagang pangangalaga.

Hindi Nakaapekto sa Sanggol

Ang proseso ng heel stick test ay karamihan sa mga sanggol ay hindi gaanong nasasaktan. Ang pagkukunan ng dugo ay karaniwang sa maliit na bahagi ng sakong ng paa at hindi nagiging sanhi ng malalim na sugat.

Kritikal sa Kalusugan

Ang heel stick test ay kritikal sa pangangalaga sa kalusugan ng sanggol dahil ito ay nagbibigay-daan sa agarang pagtukoy ng mga kondisyon na maaaring maging sanhi ng developmental o neurological na problema kapag hindi ito naagapan.

Regular na Isinagawa

Sa karamihan ng mga bansa, ang heel stick test ay isinagawa bilang bahagi ng karaniwang newborn care sa mga ospital. Karaniwang kinakailangan ito sa mga bagong panganak na sanggol.

Pamantayan ng Pagtutukoy

Ang mga resulta ng heel stick test ay sinusuri ng mga espesyalistang manggagamot. Kapag natagpuan ang anumang mga di-kanormal na resulta, maaring humingi ng karagdagang pagsusuri o pangangalaga.

Mahalaga ang heel stick test sa pagtukoy ng mga kondisyon na maaaring makaapekto sa kalusugan ng sanggol. Ito ay isang hakbang sa pagpapahalaga sa kalusugan ng mga bagong silang na sanggol at nagbibigay-daan sa agarang pangangalaga kung kinakailangan.

Iba pang mga babasahin

Baby Apgar Score Screening Tests: Ano ito at bakit mahalaga?

Pampalambot sa Tae ng Baby

Alcohol para sa Pusod ng Baby, Safe ba

Infections sa Pusod ng Sanggol

3 thoughts on “Heel Stick Test sa Sanggol o Blood Test sa Baby

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *