April 20, 2024

Hepatitis B (HepB) Vaccine para sa Baby

Spread the love

Ang Hepatitis B (HepB) vaccine ay isa sa mga importanteng bakuna na inirerekomenda para sa mga sanggol. Narito ang ilang mahahalagang impormasyon tungkol sa HepB vaccine para sa mga sanggol.

Kailan ibinibigay

Ang unang dose ng HepB vaccine ay karaniwang ibinibigay sa mga sanggol sa loob ng 24 oras pagkakaborn. Ang mga karagdagang dose ay ibinibigay depende sa iskedyul na inireseta ng doktor.

Bakit ito importante

Ang Hepatitis B ay isang viral infection na maaring magdulot ng malubhang damage sa atay. Ang mga sanggol na nahahawa ng Hepatitis B mula sa kanilang ina ay maaring maging mga carriers ng virus at magdala nito sa kanilang buhay, na maaring magdulot ng komplikasyon sa kalusugan.

Proteksyon

Ang HepB vaccine ay nagbibigay ng mahigpit na proteksyon laban sa Hepatitis B virus. Ito ay nagbibigay ng immune response sa katawan ng sanggol upang labanan ang virus kung sakaling mahawa ito.

Pamamaraan

Ang HepB vaccine ay isang likidong bakuna na inu-inject sa muscles o tissues ng sanggol. Ito ay karaniwang ibinibigay sa hita ng sanggol.

Multiple Doses

Ang HepB vaccine ay karaniwang ibinibigay sa tatlong doses. Ang pangalawang dose ay ibinibigay pagkatapos ng isang buwan at ang pangatlong dose ay sa loob ng anim na buwan mula sa unang dose.

Regular Check-up

Ang mga sanggol na binakunahan ng HepB vaccine ay karaniwang sinusundan ng kanilang pediatrician o doktor para sa mga susunod na dose at upang tiyakin ang kalusugan ng sanggol.

Effectiveness

Ang HepB vaccine ay epektibo sa pagbibigay ng proteksyon laban sa Hepatitis B virus. Ang mga sanggol na nabakunahan ay malamang na hindi magkakaroon ng Hepatitis B infection.

Mahalaga na mag-usisa ng sanggol sa kanilang pediatrician o doktor ukol sa HepB vaccine. Ito ay bahagi ng pangunahing bakunahan na kinakailangan para sa kalusugan at kaligtasan ng mga sanggol.

FAQS – Pwede bang sa paglaki nalang ng Baby ang Hepa B Vaccination?

Ang Hepatitis B (HepB) vaccine ay hindi maaring i-postpone o gawin paglaki ng sanggol. Ito ay ibinibigay sa mga sanggol sa oras ng kanilang mga unang araw o buwan ng buhay dahil ang Hepatitis B ay isang nakakahawang sakit na maaring makuha sa loob ng mga unang araw ng buhay o hanggang sa kabataan.

Ipinagkakaloob ang HepB vaccine sa mga sanggol upang maprotektahan sila laban sa Hepatitis B virus na maaring mahawa sa kanilang ina o sa iba pang mga paraan. Ang pagbibigay ng vaccine sa mga sanggol ay isang mahalagang hakbang sa pagpapahinto ng pagkalat ng Hepatitis B at pag-aambag sa kalusugan ng sanggol.

Ang HepB vaccine ay may epekto sa pagbuo ng malakas na immune response laban sa Hepatitis B virus, kaya’t mahalaga ito na ibinibigay sa mga sanggol sa tamang oras. Huwag kalimutan na kumonsulta sa doktor o pediatrician ng inyong sanggol upang malaman ang tamang schedule ng HepB vaccine at para sa karagdagang impormasyon ukol dito.

Similac Gain Plus three 2.4kg for 1-3yrs old expiry 2025

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *