April 20, 2024

Pampalambot sa Tae ng Baby

Spread the love


Ang tae ng sanggol ay karaniwang malambot at kulay dilaw. Ito ay normal na pagbabago sa kulay at konsistensya ng tae habang lumalaki ang sanggol. Ngunit kung ang tae ng sanggol ay tila sobrang matigas o mayroong iba pang mga isyu, maari mong subukan ang mga sumusunod na hakbang upang mapalambot ito:

Magpadede

Kung nagpapasuso ka sa iyong sanggol, patuloy itong padedehin. Ang gatas ng ina ay natural na may mga sangkap na makakatulong sa pagpapalambot ng tae ng sanggol.

Dagdagan ang Liquid Intake

Kung ang sanggol ay nag-iinom na ng ibang likido bukod sa gatas ng ina, siguruhing maayos at sapat ang liquid intake nito. Ito ay makakatulong na mapanatili ang tae na malambot.

Hingan ng Doktor

Kung ang tae ng sanggol ay tila sobrang matigas, may mga bahid ng dugo, o may iba pang mga alalahanin, mahalaga na kumonsulta sa pediatrician o doktor ng sanggol. Ito ay upang mapanatili ang kalusugan at makakuha ng tamang rekomendasyon ukol sa pag-aaruga.

Huwag basta-basta magbigay ng mga gamot o suplemento sa sanggol nang hindi konsultahin ang doktor. Mahalaga na ang lahat ng pagbabago sa kalusugan ng sanggol ay nauunawaan at tinutugunan ng maayos ng isang propesyonal sa pangangalaga sa kalusugan.

Mga Dapat Tandaan kapag Nahihirapan tumae ang Baby

Kapag ang iyong baby ay nahihirapan tumae o may problema sa pagdumi, narito ang mga dapat mong tandaan:

Obserbahan ang mga Senyales

Alamin ang mga senyales ng baby na nagpapakita na siya ay nahihirapan tumae. Ito ay maari ring kasama ang kakulangan ng pagkakain, pag-iyak na may kasamang pagsisiksik, o pag-aalala sa kanyang mukha.

I-check ang Diaper

Tingnan ang diaper ng baby para sa mga senyales ng tae. Kung ang tae ay matigas o tila may dugo, ito ay maaring senyales na siya ay nahihirapan o may problema sa pagtatae.

Mag-alinlangan

Huwag mag-atubiling kumonsulta sa pediatrician o doktor ng baby kung ikaw ay nag-aalala sa kanyang kalusugan o kung ang kanyang problema sa pagtatae ay hindi umaayos.

Breastfeed o Painumin ng Gatas

Kung ang iyong baby ay ini-exclusively breastfeed, patuloy na painumin ito ng gatas mula sa ina. Ang breast milk ay naglalaman ng natural na mga sangkap na makakatulong sa pagpapalambot ng tae at magbibigay ng kalusugan sa kanyang tiyan.

Paigtingin ang Liquid Intake

Kung ang iyong baby ay hindi pa exclusively breastfed at nagtatangkang kumain ng solid food, siguruhing ito ay sumasabay sa pagtuturo ng water o iba pang likido upang maiwasan ang dehydration.

Iwasan ang Pag-gamit ng Laxatives

Huwag basta-basta magbigay ng mga laxatives o iba pang gamot sa baby na hindi inireseta ng doktor. Ito ay maari lamang gamitin sa ilalim ng tamang patnubay ng isang propesyonal sa pangangalaga sa kalusugan.

Panatilihin ang Pusod Malinis

Kapag ang baby ay nagtatae, siguruhing palaging malinis ang pusod nito. Palitan ang diaper nang madalas at patuyuin ang balat bago maglagay ng bago.

Consult sa Doktor

Kung ang iyong baby ay nagtutuloy-tuloy na nahihirapan tumae o mayroong mga senyales ng malalang problema sa pagtatae, tulad ng sobrang pag-udlaw o pamamaga, kailangan kang magpa-konsulta sa pediatrician o doktor. Ang doktor ay makakapagbigay ng tamang pagsusuri at payo ukol sa kalusugan ng iyong baby.

Ito ay importante na alagaan ang kalusugan ng iyong baby at alamin ang mga senyales ng anumang mga problema sa pagtatae upang ito ay maaksyunan ng maaga at mapanatili ang kanyang kalusugan.

Similac Gain Plus three 2.4kg for 1-3yrs old expiry 2025

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *