April 20, 2024

Senyales na may Pneumonia ang Baby

Spread the love

Ang pneumonia ay isang impeksyon sa mga baga na maaring maging sanhi ng mga sintomas tulad ng lagnat, ubo, hirap sa paghinga, at pangangaray.

Sa mga baby at maliliit na bata, ito ay maaaring maging sanhi ng mga sintomas na maaaring mahirap agad malaman, kaya’t mahalaga na maging mapanuri sa mga senyales na ito:

Lagnat

Ang pagtaas ng temperatura ng katawan ng baby ay maaaring senyales ng impeksyon tulad ng pneumonia. Ang lagnat ay maaring biglang pataasin at maaaring hindi bababa ng regular na paracetamol o antipyretic.

Ubo

Ang ubo ng baby na may pneumonia ay maaaring maging dry cough o malambot na ubo. Maari itong maging masama at madalas na nauugma sa paghinga.

Hirap sa Paghinga

Ang isang baby na may pneumonia ay maaaring magkaroon ng hirap sa paghinga, partikular kapag natutulog sila. Maaari silang magkaroon ng labored breathing o mas maraming hinga sa normal. Maaaring mapansin mo ang paggamit ng mga auxiliary muscles sa leeg o dibdib para sa paghinga.

Iritabilidad

Ang mga baby na may pneumonia ay maaaring maging mas iritable o mas malikot. Ito ay dahil sa discomfort na dulot ng pag-ubo at hirap sa paghinga.

Pagkawala ng Ganang Kumain

Minsan, ang baby ay mawawalan ng ganang kumain dahil sa sintomas ng pneumonia, tulad ng pagka-irita ng lalamunan o pakiramdam ng puno sa tiyan dahil sa pag-ubo.

Kulay ng Balat

Ang mga baby na may pneumonia ay maaaring magkaroon ng kulay balat na namumula, namumutla, o nagiging kulay asul sa labi at kuko. Ito ay senyales na maaaring kulang sa sapat na oxygen ang kanilang katawan.

Pag-atake

Sa mga mas malalang kaso, ang baby ay maaaring magkaroon ng mga atake o pagkawala ng malay. Ito ay isang emergency at dapat agad na dalhin sa ospital.

Kung mayroong kahit isa sa mga nabanggit na senyales na iyong napapansin sa iyong baby, mahalaga na kumunsulta agad sa pediatrician o doktor ng iyong baby.

Ang pneumonia ay maaaring maging seryosong sakit sa mga baby at maliligtas ito sa tamang agarang pagtuturing at pangangalaga.

Saan nakukuha ng Baby ang Pneumonia

Ang pneumonia sa mga baby ay maaaring sanhi ng iba’t ibang uri ng mikrobyo o pathogen. Ang mga sanggol ay mas vulnerable sa mga impeksyon dahil ang kanilang immune system ay hindi pa ganap na nagkakaroon ng kakayahan na labanan ang mga ito.

Narito ang mga pangunahing paraan kung paano maaaring makakuha ng pneumonia ang isang baby:

Respiratory Syncytial Virus (RSV)

Ito ay isang common na sanhi ng respiratory infection sa mga sanggol at maliliit na bata. Ang RSV ay nagdudulot ng mga sintomas tulad ng ubo, sipon, at hirap sa paghinga, at maaaring magdulot ng pneumonia.

Bacteria

Maaaring maging sanhi ng bacterial pneumonia ang mga mikrobyong tulad ng Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, o Mycoplasma pneumoniae. Ang mga ito ay maaaring nakuha mula sa ibang tao na may impeksyon o mula sa kapaligiran.

Virus

Bukod sa RSV, maaari ring maging sanhi ng viral pneumonia ang iba pang mga virus tulad ng influenza virus (flu), parainfluenza virus, at iba pa. Ang mga virus na ito ay maaaring makapasok sa katawan ng baby sa pamamagitan ng paghinga o sa pamamagitan ng direct na contact.

Aspiration

Ang aspiration pneumonia ay maaaring mangyari kapag ang baby ay nasusuka o napapainom nang maling paraan, kung saan ang mga likido o pagkain ay napupunta sa mga baga sa halip na sa tiyan. Ito ay maaaring mangyari kapag ang baby ay hindi naayos na inuubos ang kanilang gatas o formula milk.

HIV Infection

Ang mga sanggol na ipinanganak mula sa ina na may HIV ay may mataas na panganib na magkaroon ng mga impeksyon, kabilang na ang pneumonia, dahil sa kanilang mahina pangangalaban sa mga mikrobyo.

Environmental Factors

Ang polusyon, usok, at iba pang environmental factors ay maaaring magdulot ng irritation sa baga ng baby at maaaring maging sanhi ng pneumonia.

Ang pag-iwas sa pneumonia sa mga baby ay mahalaga. Maaaring maiwasan ito sa pamamagitan ng pagsusuri sa tamang vaccination schedule, pagpapakain ng sapat na nutrisyon, pangangalaga sa kalinisan, at pag-iwas sa mga taong may respiratory infection kapag kausap o katabi ang baby.

Kapag mayroong mga sintomas ng respiratory infection o pneumonia, mahalaga na kumonsulta agad sa doktor para sa tamang pag-aaral at pangangalaga.

Kusa bang nawawala ang sakit na Pneumonia sa Baby


Ang pagkakaroon ng pneumonia sa isang baby ay isang seryosong kondisyon na kailangang maagap na tratuhin at monitorahan ng maigi. Ang pneumonia ay maaaring maging sanhi ng mga sintomas tulad ng hirap sa paghinga, lagnat, ubo, at iba pang respiratory distress. Ang kalagayan ng baby ay maaaring magbago depende sa kanyang edad, kalusugan, at sanhi ng pneumonia.

Sa pamamagitan ng tamang pangangalaga at pagtuturing, maaaring mawala at gumaling ang pneumonia sa baby. Narito ang mga hakbang na maaring makatulong:

Antibiotics

Kung ang pneumonia ay sanhi ng bacterial infection, ang antibiotics ang karaniwang iniinom ng baby. Ang tamang antibiotics ay itinuturing ng doktor batay sa uri ng bacteria na sanhi ng pneumonia.

Oxygen Therapy

Kung ang baby ay nagkakaroon ng hirap sa paghinga, maaaring kailanganin nito ng oxygen therapy upang mapanatili ang sapat na supply ng oxygen sa katawan.

Pain and Fever Medications

Ang ibang medications ay maaaring ibinibigay para sa lagnat o kirot ng baby, subalit ito ay dapat na ibinibigay lamang sa ilalim ng patnubay ng doktor.

Hydration

Mahalaga na panatilihin ang baby na ma-hydrate. Ito ay maaaring mahirap gawin ng baby kapag may lagnat at hindi ito makainom ng maayos. Pwedeng gumamit ng dropper o feeding tube para sa tamang hydration.

Rest

Pahinga at kaginhawaan ay mahalaga para sa baby na may pneumonia. Ang pagpapahinga ay makakatulong sa kanyang katawan na makipaglaban sa impeksyon.

Follow-up Check-ups

Mahalaga na sundan ang mga schedule ng follow-up check-ups sa doktor upang masuri ang pag-usad ng baby at matukoy kung gumagaling na ang kanyang kalagayan.

Pag-iwas sa Pagkalat

Kapag ang baby ay may pneumonia, mahalaga rin na mag-ingat upang hindi ito makahawa sa ibang mga bata o tao. Ang tamang hygiene, pagkakaroon ng cough etiquette, at pagsusuot ng mask sa mga taong may respiratory infection ay mga hakbang na maaaring makatulong sa pag-iwas ng pagkalat ng sakit

Hindi lahat ng pneumonia ay pare-pareho, at ang pagkakaiba-iba ng pagtugon ng bata sa pagtuturing ay depende sa kanyang kalusugan at iba pang mga faktor. Kaya’t mahalaga na sumunod sa payo ng doktor at maging handa sa pangangalaga at pagsusuri ng baby.

Similac Gain Plus three 2.4kg for 1-3yrs old expiry 2025

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *