July 17, 2024

Tips para Hindi iyakin ang Sanggol

Spread the love

Ang pag-aalaga ng sanggol ay maaaring maging isang magandang pagkakataon para sa bonding at pagmamahalan sa inyong pamilya.

Narito ang ilang mga tips para matulungan ang inyong sanggol na maging mas komportable at hindi masyadong iyakin.

Mga pwede gawin para hindi iyakin ang sanggol

Pagkain

Siguruhing sapat ang pagkain ng iyong sanggol. Kung nagpapasuso kayo, tiyakin na may tamang latch at kinakalma ang iyong sanggol habang nagpapasuso. Kung formula milk ang ginagamit ninyo, sundan ang tamang dami at interval ng pagpapakain batay sa rekomendasyon ng inyong pediatrician.

Palit-diaper

Panatilihin ang sanggol na malinis at tuyo. Huwag hayaang umabot sa punto ng pagkabasa o pagka-irita ang kanilang diaper. Maglagay ng diaper cream kung kinakailangan upang maiwasan ang diaper rash.

Comfort

Tiisin ang comfort needs ng sanggol. Tiyakin na sila ay naka-ayos sa kanilang crib o kunaan ng malamig na malasakit kapag sila ay natutulog. I-check ang temperatura ng kwarto upang hindi mainit o malamig.

Pagtutulog

Maging regular sa bedtime routine. Ito ay maaaring maglalaman ng pagpapalit ng diaper, pagligo, at pagbasa ng kuwento. I-set ang tamang oras para sa tulog batay sa natural na cues ng sanggol.

Gentle Touch

Gamitin ang mga gentle touch techniques tulad ng pag-massage o pagpapakarga upang magbigay kalinawan sa iyong sanggol. Ang skin-to-skin contact ay maaaring magbigay ng kaginhawaan sa kanila.

Ginhawa mula sa Gas

Kung ang iyong sanggol ay nagrereklamo dahil sa gas, subukan ang pagpapakarga sa iyong dibdib o pagmamassage sa kanilang tiyan na may gentle circular motions. Maaring mag-consult sa doktor para sa iba pang mga solusyon.

Paggalaw

Palakasin ang muscles ng iyong sanggol sa pamamagitan ng pag-papaikot ng kanilang mga paa o pagsasagawa ng tummy time habang gising. Ito ay makakatulong sa kanilang comfort.

Eye Contact at Pag-uusap

Magkaruon ng mata sa mata na contact at makipag-usap sa iyong sanggol. Ang iyong boses ay maaaring magbigay ng kagalakan sa kanila.

Konsultasyon sa Doktor

Kung ang iyong sanggol ay patuloy na iyakin at walang malinaw na dahilan, huwag mag-atubiling kumonsulta sa isang pediatrician. Ito ay maaring maging senyales ng underlying na medikal na problema.

Pagtanggap at Pasensya

Ang pag-aalaga ng sanggol ay maaaring maging mahirap, at normal lamang na umabot sa punto na magkakaroon ng iyakan. Huwag kalimutang alagaan din ang inyong sariling kalusugan at magkaruon ng suporta mula sa pamilya at kaibigan.

Tandaan na ang bawat sanggol ay magkaiba, kaya’t mahalaga na mag-alok ng mga solusyon na angkop sa iyong sanggol. Palaging magkaruon ng pagmamahal, pasensya, at pang-unawa habang binubuo ang iyong sariling paraan ng pag-aalaga sa iyong sanggol.

Mga Halimbawa ng Gatas sa Baby

Sa mga sanggol, ang pangunahing uri ng gatas na kanilang iniinom ay ang breast milk o gatas ng ina. Ngunit may iba’t ibang uri ng gatas na maaaring maging pagpipilian depende sa pangangailangan ng sanggol o sa mga kondisyon ng ina.

Narito ang ilang mga halimbawa ng gatas para sa sanggol:

Breast Milk (Gatas ng Ina)

Ito ay natural na pagkain para sa mga sanggol at karaniwang inirerekomenda ng mga doktor bilang pinakamahusay na pagkain para sa mga sanggol sa kanilang mga unang buwan ng buhay. Ang breast milk ay puno ng mga sustansya na kailangan ng sanggol para sa kalusugan at paglago. Bukod sa sustansya, nagbibigay rin ito ng antibodies na nagbibigay proteksyon sa sanggol laban sa mga impeksyon.

Formula Milk

Kung ang ina ay hindi makapag-bigay ng breast milk o kung may iba’t ibang mga dahilan kaya’t hindi ito ang makakainom ng sanggol, ang formula milk ay isang alternatibong pagkain para sa sanggol. May iba’t ibang mga uri ng formula milk na maaaring pagpilian depende sa mga pangangailangan ng sanggol, tulad ng formula para sa mga sanggol na may mga sensitibong tiyan o mga formula na may iba’t ibang mga sangkap.

Expressed Breast Milk (Gatas ng Ina na Inilabas)

Kung ang ina ay hindi palaging makapagpapasuso ng direkta sa sanggol, maaari niyang magamit ang gatas ng ina na naipon sa pamamagitan ng pag-express o pag-pump. Ang expressed breast milk ay maaaring itabi sa refrigerator o freezer at maaaring gamitin sa mga oras na hindi available ang ina para magpasuso.

Donor Breast Milk (Gatas ng ibang Ina)

Sa mga sitwasyon kung saan ang ina ay hindi makapagbigay ng gatas, maaring pag-pilian ang donor breast milk. Ito ay gatas mula sa ibang ina na ibinibigay sa mga sanggol sa mga ospital o sa mga programa ng breastfeeding support. Ang donor breast milk ay nai-sterilize at ligtas na inumin ng sanggol.

Soy Milk

Sa mga sanggol na may mga sensitibong tiyan o mga allergy sa dairy, maaaring pag-pilian ang soy milk o iba pang non-dairy milk substitute. Subalit, bago ito gamitin, mahalaga na kumonsulta sa isang doktor o pediatrician.

Specialized Formula

May mga sanggol na may mga kondisyon o mga pangangailangan na nangangailangan ng specialized formula milk, tulad ng mga formula para sa mga prematuro, mga sanggol na may mga metabolic disorder, o mga sanggol na may iba’t ibang mga health issues. Ang mga ito ay maaaring ma-prescribe lamang ng doktor.

Mahalaga na konsultahin ang isang pediatrician o doktor upang matukoy kung aling uri ng gatas ang angkop para sa iyong sanggol base sa kanilang kalusugan at mga pangangailangan.

Mga Dapat Iwasan para Makatulog ng Maayos ang Baby


Upang matulungan ang iyong sanggol na makatulog ng maayos, may mga bagay na dapat mong iwasan o maiwasan sa kanilang paligid at oras ng pagtulog. Narito ang ilang mga dapat iwasan:

Overstimulation

Maiwasan ang sobrang stimulasyon bago ang oras ng tulog ng sanggol. Huwag magbigay ng masyadong magulo o makulay na mga laruan o gadgets sa mga oras bago ang tulog upang hindi sila maging sobrang active.

Mga Kagamitan sa Pagtulog

Huwag gamitin ang mga pillow, comforter, o mga fluffy stuffed toy sa crib ng sanggol. Ito ay maaring maging hazard sa kanilang kaligtasan. Ilagay lamang ang sanggol sa malinis at flat na kama o crib na walang mga kagamitan na maaaring maging sanhi ng kaguluhan.

Pananamit

Huwag sobrang initan o lamigan ang sanggol. Piliin ang mga tamang kasuotan na makakatulong sa kanilang kumportable na tulog. Ang sanggol ay maaaring maging sobrang mainit o malamig nang hindi nila ito maipahayag, kaya’t tandaan na ang tamang temperaturang kuwarto ay mahalaga.

Overfeeding

Maiwasan ang sobrang pagpapakain ng sanggol bago matulog. Ang sobrang busog ay maaaring maging sanhi ng discomfort sa kanilang tiyan at maaaring magising sila dahil dito.

Pagbibigay ng Liquids

Iwasan ang pagbibigay ng mga bagay tulad ng tubig, juice, o iba pang liquids na hindi inirerekomenda ng doktor bago ang oras ng tulog. Maaaring ito ay magdulot ng kaguluhan sa kanilang tiyan o mas maagang pag-gising.

Pagbuhat ng Ulo

Huwag buhatin ang ulo ng sanggol ng sobra-sobra kapag tinutulugan sila. Ito ay maaring maging sanhi ng stress sa kanilang leeg at likod.

Pag-aalala

Maiwasan ang sobrang pag-aalala tungkol sa tulog ng sanggol. Ang sobrang pag-aalala ay maaring makaapekto sa inyong kalusugan at pati na rin sa kalusugan ng sanggol. Huwag kalimutang magpahinga at humingi ng suporta mula sa pamilya at kaibigan.

Paglalaro o Paglalakad

Kung kinakailangan mong patulugin ang iyong sanggol sa kandungan o stroller, tiyakin na hindi mo ito iniwan na mag-isa habang natutulog. Pansinin ang mga safety precautions at siguruhing ligtas ang kanilang kapaligiran.

Smoking at Secondhand Smoke

Huwag magyosi o pumayag na may mga naninigarilyo sa paligid ng sanggol. Ang usok ng sigarilyo ay maaaring makasama sa kalusugan ng sanggol at makasira sa kanilang pagtulog.

Paggising

Kung ang iyong sanggol ay gising sa kalagitnaan ng gabi, subukan ang gentle techniques tulad ng pagpapakarga o pagpapakanta para makatulong sa kanilang pagtulog. Huwag magbigay ng sobrang simula o pananamit, at iwasan ang pagdala sa kanila sa maingay na lugar o maliwanag na ilaw.

Mahalaga na isaalang-alang ang kaligtasan at kumportable ng iyong sanggol habang natutulog. Huwag kalimutang kumonsulta sa pediatrician o doktor kung may mga alalahanin ka tungkol sa tulog ng iyong sanggol.

Iba pang babasahin

Mga Bawal na Pagkain sa may Pneumonia na Baby

Senyales na may Pneumonia ang Baby

Mga Bawal na Pagkain sa may Pneumonia na Baby

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *