July 17, 2024

Mga dapat malaman tungkol sa Pusod ng Baby

Spread the love

Ang pusod ng isang sanggol ay isang mahalagang bahagi ng kanilang katawan, at ito ay may mga aspeto na dapat mong malaman at maalagaan. Narito ang ilang mga impormasyon na makakatulong sa iyo na pangalagaan ang pusod ng iyong baby.

Mga paraan ng pag aalaga sa Umbilical Stump ng Baby

Paggamot sa Umbilical Cord Stump

Pagkapanganak, ang umbilical cord ng sanggol ay tinutuhog at iniwanan ng isang maliit na umbilical cord stump. Ito ay dapat na mahigpit na ini-alagaan para hindi ito magka-impeksyon. Ito ay dapat na tuyo at malusog na kulay, at maaari itong matanggal sa loob ng ilang araw hanggang isang linggo. Sundan ang payo ng iyong pediatrician sa pangangalaga nito.

Panatilihin Itong Malinis at Tuyo

Ang umbilical cord stump ay dapat panatilihin na malinis at tuyo. Iwasan ang pagbasa sa tubig hanggang hindi ito natutuyo ng buo. Iwasan rin ang paggamit ng mga sabon o alcohol sa umbilical cord stump maliban kung ito ay inirerekomenda ng iyong doktor.

Tamang Pagkakatali

Ang pusod ng sanggol ay dapat na nakaiwas sa mga diapers o damit upang hindi ito masaktan o magdulot ng irritation. Iwasan ang mga diaper o damit na sobra-sobrang mahigpit sa pusod.

Pansamantalang Pag-iwas sa Pagligo

Ang mga bagong panganak na sanggol ay karaniwang hindi pinapaliguan agad, at ang pag-aalaga sa pusod ay dapat gawin ng maingat habang hindi pa napupunta sa regular na bath. Iwasan ang pagbasa sa pusod at ito ay dapat panatilihin na tuyo.

Pagtutok sa Anumang Abnormalidad

Panatilihin ang mata bukas para sa anumang abnormalidad sa pusod ng sanggol tulad ng pamamaga, pulang kalakipan, o anumang dugo o likido na lumalabas mula dito. Kung mayroong anumang mga palatandaan ng impeksyon o problema, agad na kumonsulta sa doktor.

Regular na Check-up

Ang iyong doktor o pediatrician ay maaaring magbigay ng payo ukol sa pangangalaga sa pusod ng sanggol. May mga kaso na kailangan ng espesyal na medical attention, kaya’t mahalaga na magkaruon ng regular na check-up ang iyong baby.

Ang pangangalaga sa pusod ng sanggol ay isang mahalagang bahagi ng pangangalaga sa kanilang kalusugan at kaginhawaan. Mahalaga ang tamang kaalaman at pagmamalasakit upang mapanatili itong malusog at ligtas.

FAQS – Ano ang nangyayari sa Umbilical cord ng Baby pagkapanganak (Pusod ng Baby)

Pagkapanganak ng sanggol, ang umbilical cord, na siyang nagdadala ng nutrisyon mula sa ina patungo sa sanggol sa loob ng sinapupunan, ay itinutuhog o tinutuhod upang maputol mula sa sanggol. Ito ay isang natural na bahagi ng proseso ng kapanganakan. Narito ang nangyayari sa umbilical cord ng baby pagkapanganak:

Pagkakaputol

Matapos ang panganganak, ang umbilical cord ay kinikiskis ng inyong doktor o midwife gamit ang mga sterile scissors o clamp. Ito ay isang painless na proseso dahil walang nerve endings sa umbilical cord.

Pag-iwan ng Umbilical Cord Stump

Pagkatapos ng panganganak, iniwan ng ilang sentimetro ang umbilical cord stump na nauugma sa pusod ng sanggol. Ito ay maaaring kulay puti o off-white at may halos kasing-tigas ng kuko.

Natural na Pagkalagas

Sa mga susunod na araw o linggo, ang umbilical cord stump ay magiging natural na natutuyo at nagkakaroon ng pagbabago sa kulay mula sa puti patungo sa kulay itim o kulay umbok. Ito ay isang bahagi ng proseso ng paggaling.

Pagkatanggal

Sa loob ng isang linggo hanggang dalawang linggo mula sa panganganak, karaniwang natutunton at natutanggal ang umbilical cord stump sa pamamagitan ng proseso ng pagkakalagas. Sa huli, maaari mong makita na natanggal na ito, at ang pusod ng sanggol ay magiging bahagi ng kanilang regular na balat.

Iwasan ang Tubig at Moisture

Sa panahon na ito, mahalaga na iwasan ang pagka-basa ng umbilical cord stump. Dapat itong panatilihin na tuyo sa lahat ng oras upang maiwasan ang impeksyon.

Pangangalaga

Habang nag-aantay na matanggal ang umbilical cord stump, mahalaga ang tamang pangangalaga nito. Sundan ang mga payo ng iyong doktor o pediatrician upang maiwasan ang mga komplikasyon.

Sa pangkalahatan, ang pagputol ng umbilical cord at ang proseso ng pagkalagas ng umbilical cord stump ay natural at bahagi ng panganganak. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pangangalaga sa sanggol sa mga unang araw ng kanilang buhay.

FAQS – Kailan nawawala ang umbilical cord ng Baby

Ang pagkalagas ng umbilical cord ng sanggol, o umbilical cord stump, ay maaaring mangyari sa loob ng ilang araw hanggang isang linggo matapos ang kapanganakan. Ang pag-aalaga at pagkasunod sa tamang pangangalaga ng umbilical cord stump ay mahalaga upang ito ay mag-heal nang maayos at hindi magdulot ng impeksyon. Narito ang mga pangunahing aspeto na dapat mong malaman tungkol sa pagkalagas ng umbilical cord ng baby.

Paghuhugas ng Kamay

Bago kang mag-handle ng umbilical cord ng iyong baby, siguruhing malinis ang iyong mga kamay. Ito ay upang maiwasan ang pagkakaroon ng mikrobyo o impeksyon sa umbilical cord stump.

Panatilihin Ito Tuyo

Ang umbilical cord stump ay dapat panatilihin na tuyo sa lahat ng oras. Iwasan ang pagkakaroon ng moisture o tubig sa lugar na ito. Bawasan ang pagligo ng baby hanggang sa mawala ang umbilical cord stump.

Iwasan ang Manipulasyon

Huwag hawakan, kuskusin, o bunutin ang umbilical cord stump. Ito ay dapat na natural na magkalagas nang maayos.

Panatilihin itong Malinis

Bawasan ang pagkakaroon ng dumi o kahit anong dumi sa umbilical cord stump. Ito ay dapat panatilihin na malinis at maiwasan ang mga alikabok o dumi mula sa diapers.

I-monitor ang Kalagayan

Pansamantalang i-monitor ang umbilical cord stump para sa anumang mga palatandaan ng impeksyon o problema. Kung makakita ka ng pamamaga, pulang kalakipan, dugo, o iba pang mga palatandaan ng hindi pangkaraniwang kalagayan, agad na kumonsulta sa doktor.

Regular na Check-up

Mahalaga ang regular na pagkonsulta sa doktor o pediatrician ng iyong sanggol. Ang doktor ay maaaring magbigay ng payo ukol sa pangangalaga sa umbilical cord stump at masuri ang kalagayan nito sa mga check-up ng baby.

Kapag natuyo na ang umbilical cord stump at ito ay natanggal, maari mo nang maligo ang iyong sanggol nang normal. Ngunit hanggang sa pagkalagas nito, panatilihin ang maingat na pangangalaga upang mapanatili itong malusog at malinis.

Listahan ng Pre-natal clinic sa Dagupan

Region 1 Medical Center

Address: Arellano St., Dagupan City, Pangasinan

Telepono: +63 75 515 8991

Dagupan Doctors Villaflor Memorial Hospital

Address: Mayombo District, Dagupan City, Pangasinan

Telepono: +63 75 522 2447

Nazareth General Hospital

Address: Perez Blvd., Dagupan City, Pangasinan

Telepono: +63 75 522 3123

Family Medical Clinic

Address: AB Fernandez Avenue West, Dagupan City, Pangasinan

Telepono: +63 75 515 2335

City Health Office – Dagupan

Address: Burgos St., Dagupan City, Pangasinan

Telepono: +63 75 522 0000

Dagupan Maternity and Lying-in Clinic

Address: AB Fernandez Avenue East, Dagupan City, Pangasinan

Telepono: +63 75 522 0321

De Guzman Medical Clinic

Address: Perez Blvd., Dagupan City, Pangasinan

Telepono: +63 75 522 8221

Pangasinan Medical Center

Address: Tapuac District, Dagupan City, Pangasinan

Telepono: +63 75 515 7888

Dagupan Doctors Clinic

Address: Tapuac District, Dagupan City, Pangasinan

Telepono: +63 75 522 2446

Clinica Family Care

Address: Arellano St., Dagupan City, Pangasinan

Telepono: +63 75 515 2345

Iba pang mga Babasahin

Ilang oras ang pagitan sa Pagpapadede sa Baby

Napapanis ba ang Gatas ng Ina?

Bakit Tulog ng Tulog si Baby

Bakit mabilis gumising ang Baby?

One thought on “Mga dapat malaman tungkol sa Pusod ng Baby

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *