April 20, 2024

Ano ang itsura ng Dugo kapag Nakunan ang buntis

Spread the love

Ang itsura ng dugo kapag nakuhanan (miscarriage) ay maaaring mag-iba-iba depende sa yugto ng miscarriage at kung paano nag-umpisa ang pagdurugo.

Narito ang ilang posibleng itsura ng dugo sa iba’t ibang mga sitwasyon:

Fresh Blood

Sa mga unang yugto ng miscarriage, maaaring makakita ng fresh red blood sa panty liner o sanitary pad. Ito ay maaaring maging kasing-basa ng regla.

Brown Blood

Sa ilang kaso, ang dugo ay maaaring maging kulay brown o dark red. Ito ay maaring mangyari kapag ang dugo ay medyo matagal nang naroon sa loob ng uterus bago ito naging visible sa labas.

Clots

Maaring makakita ng mga blood clots o maliliit na mga tissue particles na kaakibat ng dugo. Ang mga ito ay maaaring may iba’t ibang laki.

Tumigil at Muling Nag-umpisa

May mga pagkakataon na ang pagdurugo ay maaaring tumigil muna at muling mag-umpisa. Ito ay maaring sumabay sa pag-eeject ng fetus o embryo mula sa uterus.

Heavy Bleeding

Sa ibang mga kaso, ang pagdurugo ay maaaring maging labis at maging mas malakas kaysa sa normal na regla.

Mahalaga ring tandaan na hindi lahat ng vaginal bleeding sa mga babaeng buntis ay nagdudulot ng miscarriage. May iba pang mga sanhi ng vaginal bleeding tulad ng implantation bleeding, cervical changes, o iba pang medikal na kondisyon.

Ngunit kapag mayroong vaginal bleeding at alinlangan ka, mahalaga na kumonsulta ka sa iyong OB-GYN o isang propesyonal na manggagamot upang masuri at malaman ang sanhi ng pagdurugo at maipatupad ang mga kinakailangang hakbang para sa iyong kalusugan.

Imposible bang Makunan ang Babaeng Maagang na Buntis

Hindi imposible na makunan ang isang babae na maagang buntis, ngunit ito ay mas bihirang mangyari kaysa sa mga pagkukunan sa mas advanced na yugto ng pagbubuntis. Ang miscarriage o pagkukunan ay maaaring mangyari sa anumang yugto ng pagbubuntis, kahit pa sa mga unang linggo nito.

Maagang pagkukunan (early miscarriage) ay karaniwang nagaganap sa mga unang walong linggo ng pagbubuntis. Maraming mga early miscarriage ang nagaganap dahil sa mga chromosomal abnormalities sa embryo o mga iba’t ibang mga sanhi tulad ng mga medikal na kondisyon ng ina o mga factors sa kapaligiran. Hindi ito laging maaring maiwasan o kontrolin.

Kapag nagkaruon ng early miscarriage, karaniwang nagdudulot ito ng vaginal bleeding at maaaring may kasamang menstrual-like cramps. Kung may mga ganitong senyales, mahalaga na kumonsulta agad sa isang propesyonal na manggagamot o OB-GYN upang matukoy ang sanhi at magkaruon ng tamang payo ukol sa kalusugan.

Kung ikaw o ang iyong partner ay maagang buntis at may mga alalahanin ka ukol sa pagbubuntis o panganib ng miscarriage, mahalaga na magkaruon ng regular na prenatal care at kumonsulta sa isang doktor upang masuri ang iyong kalusugan at masiguro ang kalusugan ng iyong sanggol sa sinapupunan. Ang tamang pangangalaga at prenatal check-ups ay makakatulong sa pagtukoy at pag-address ng anumang mga potensyal na panganib sa pagbubuntis.

Mga Dapat Iwasan para di Makunan ang Buntis


Ang miscarriage o pagkukunan ay maaaring mangyari kahit sa mga maingat na babae na buntis. Gayunpaman, may mga ilang paraan na maaari mong subukan upang mapanatili ang kalusugan ng iyong pagbubuntis at mabawasan ang panganib ng miscarriage:

Huwag Manigarilyo

Ang paninigarilyo ay may malaking panganib sa kalusugan ng babaeng buntis at maaaring magdulot ng miscarriage. Kung ikaw ay naninigarilyo, itigil ito o humingi ng tulong sa iyong doktor upang mag-quit smoking.

Limitahan ang Alak

Sobrang pag-inom ng alak ay maaaring magdulot ng miscarriage at iba pang komplikasyon sa pagbubuntis. Kung ikaw ay buntis, itigil ang pag-inom ng alak.

Bawasan ang Caffeine

Sobrang pag-inom ng caffeine mula sa kape, tsaa, soda, at iba pang inumin ay maaaring magdulot ng panganib sa miscarriage. Mahalaga na limitahan ang pagkakaroon ng caffeine sa araw-araw.

Alagaan ang Nutrisyon

Kumuha ng balanseng diyeta na mataas sa mga bitamina at mineral tulad ng folic acid, iron, at calcium. Ito ay makakatulong sa malusog na pag-unlad ng sanggol at mapanatili ang iyong kalusugan.

Huwag Kumain ng Pampababaong Pagkain

Iwasan ang mga pampababaong pagkain, lalo na ang mga raw o hilaw na karne at isda, pati na rin ang mga pagkain na maaaring magdulot ng foodborne illnesses.

Magkaruon ng Malusog na Timbang

Ang sobrang timbang o sobrang katabaan ay maaaring magdulot ng komplikasyon sa pagbubuntis. Panatilihin ang malusog na timbang at kumonsulta sa doktor ukol dito.

Iwasan ang mga Panganibong Gawain

Iwasan ang mga panganibong gawain o sports na maaring magdulot ng injury sa tiyan. Pumunta sa mga natural na kapaligiran na may mga mapanganib na kemikal o mga uri ng radiasyon.

Magkaruon ng Regular na Prenatal Care

Mahalaga ang regular na prenatal care para masuri ang iyong kalusugan at ang kalusugan ng sanggol. Sumunod sa mga rekomendasyon ng iyong doktor ukol sa prenatal vitamins at iba pang mga aspeto ng prenatal care.

Tandaan na hindi lahat ng miscarriage ay maiiwasan, ngunit sa pamamagitan ng maingat na pag-aalaga at pangangalaga sa sarili habang buntis, maaari mong bawasan ang panganib ng miscarriage at mapanatili ang kalusugan ng iyong pagbubuntis.

Mahalaga ring kumonsulta sa iyong doktor upang makakuha ng tamang payo ukol sa iyong kalusugan at kalusugan ng iyong sanggol.

Enfamama A+ Chocolate Powdered Milk Drink for Pregnant and Breastfeeding Mom 1.4kg [350g x 4s]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *